NGUYEN VẮN SON.jpg

Dr. Nguyen Van Son is a pediatrician with extensive experience in HIV/AIDS at the Nghe An Pediatric and Obstetric Hospital. He graduated from Hanoi Medical University in 1998. In 2008, he was awarded a degree in HIV/AIDS treatment and became a leading HIV pediatric specialist in Nghe An and Ha Tinh. He has 1) 28 years of clinical experience in Nghe An treating infectious diseases; 2) experience teaching the integrated management of childhood illness in the provincial respiratory infections program; 3) 10 years of clinical experience in HIV treatment; 4) three years of experience as a specialist in the treatment of pediatric HIV; and 5) experience as a national trainer and national clinical technical assistant specialist in HIV/AIDS care and treatment (for both adults and children). Dr. Son has been involved in numerous scientific studies and has published numerous articles in medical journals. He is currently head of the pediatric HIV outpatient clinic at Nghe An Provincial Pediatric and Obstetric Hospital and regularly provides technical assistance on pediatric HIV/AIDS to all district HIV treatment facilities in Nghe An.

EXPERTISE

  • Establishment and support of HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance reimbursement

  • Antiretroviral therapy retention and adherence

> VIEW VAN SON'S CV

Bác Sỹ Nguyễn Văn Sơn là bác sỹ CKII truyền nhiễm nhi, có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc điều trị Nhi HIV/AIDS tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An. Bs. đã tốt nghiệp đại học Y khoa Hà Nội năm 1998. Năm 2008, Bs. được cấp bằng chuyên ngành điều trị HIV AIDS, là chuyên gia hàng đầu về HIV nhi khoa tại tỉnh Nghệ an và Hà Tĩnh. Bác sỹ Sơn có; (1) 28 năm kinh nghiệm lâm sàng tại Nghệ An điều trị các bệnh truyền nhiễm; (2) Tham gia giảng dạy chương trình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tỉnh toàn quốc, chương trình quản lý lồng ghép trẻ bệnh (IMCI); (3) 10 năm kinh nghiệm lâm sàng điều trị bệnh nhân HIV; (4) 3 năm kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn các bệnh về trẻ em nhiễm HIV; (5)  là giảng viên quốc gia, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng cấp quốc gia về chăm sóc điều trị HIV/AIDS (cho đối tượng cả người lớn và trẻ em). Bs. Sơn đã tham gia nhiều nghiên cứu khoa học và có nhiều đề tài được đăng trên tạp chí nghiên cứu y học. Hiện tại Bs. Sơn là trưởng Phòng khám ngoại trú HIV Nhi tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An và thường xuyên cung cấp HTKT lâm sàng về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho bệnh nhân nhi tại các huyện trên địa bản tỉnh Nghệ An.

CHUYÊN MÔN

  • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

  • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

> XEM VAN SON CV