3. Photo.jpg

Dr. Nguyen Viet Nga is specialized doctor with her master’s degree in public health and HIV/AIDS prevention and control, specifically in HIV/AIDS testing monitoring. She graduated from Hanoi Medical University in 2000 and has been working at the Ministry of Health on disease surveillance and HIV/AIDS testing control since 2002.

Based on her experience as a surveillance, monitoring, evaluation and laboratory manager, Dr. Nga has given lectures in a number of training courses, published nine articles on HIV management and surveillance and participated in 12 scientific research studies on laboratory management and provider capacity building. She has more than 15 years of experience in policy development, program implementation and surveillance to ensure laboratory and testing quality. She also has 10 years of experience developing and implementing HIV testing-related programs and quality management in Vietnam; nine years of experience managing and implementing HIV testing and laboratory projects in cooperation with international partners such as QTC, the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control and the Asian Development Bank; and experience working with international organizations such as the WHO, US Centers for Disease Prevention and Control and FHI 360.

EXPERTISE

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting
 • Performance monitoring plan development
 • Process and impact evaluations
 • Disease and behavioral surveillance
 • Strengthening national responses to HIV/AIDS
 • Health policy or strategy development
 • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines
 • Training

> VIEW VIET NGA’S CV

Bác sỹ Nguyễn Việt Nga là bác sỹ, thạc sỹ chuyên ngành y tế công cộng chuyên về lĩnh phòng, chống HIV/AIDS trong đó chuyên về quản lý hoạt động xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS. BS. Nga tốt nghiệp đại học Y khoa Hà Nội năm 2000 và bắt đầu về công tác tại Bộ Y tế đảm nhiệm lĩnh vực giám sát dịch phòng, chống HIV/AIDS và quản lý hoạt động xét nghiệm HIV/AIDS từ năm 2002 đến nay.

Với kinh nghiệm ở vị trí là người quản lý giám sát, theo dõi, đánh giá và quản lý xét nghiệm, bác sỹ Nga đã tham gia giảng dạy rất nhiều khóa học, xuất bản 9 bài viết về lĩnh vực giám sát, quản lý xét nghiệm HIV và tham gia 12 đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giám sát, xét nghiệm, nâng cao năng lực. Bác sỹ Nga có hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng chính sách, giám sát và triển khai nhiều chương trình có liên quan đến hoạt động xét nghiệm HIV và quản lý đảm bảo chất lượng xét nghiệm HIV tại Việt Nam; 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý triển khai các đề án hợp tác quốc tế có liên quan đến lĩnh vực xét nghiệm HIV như Dự án QTC, dự án VAAC. US. CDC, dự án ADB; và rất nhiều năm kinh nghiệm hợp tác với tổ chức quốc tế như WHO, CDC, FHI 360.

CHUYÊN MÔN

 • Thu thập số liệu, phân tích, diễn giải và báo cáo
 • Phát triển kế hoạch giám sát kết quả thực hiện
 • Đánh giá quy trình và tác động
 • Giám sát hành vi và dịch bệnh
 • Tăng cường ứng phó quốc gia với dịch HIV/AIDS
 • Phát triển các chính sách và chiến lược y tế
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn
 • Phát triển chương trình đào tạo

> XEM VIET NGA CV