Photo (5).jpg

Mr. Nguyen Xuan Anh Dung has more than 13 years of experience in communication and coordination of HIV/AIDS interventions. He was the head of his local Prevention Department where he worked directly with high-risk groups, expanded activities to reach these groups and improved the capacity of community-based outreach workers to provide services to the most-at-risk populations. Since January 2016, Mr. Dung has been the head of the Financial Planning Department at Ho Chi Minh City AIDS Center. In the context of declining external funding sources and the transition of the HIV response to the government, Mr. Dung will promote the role of technical assistance in providing advocacy and financial resources to maintain sustainable HIV/AIDS prevention interventions, especially through the use of social health insurance.

EXPERTISE

 • Enhanced outreach approaches targeting the hardest-to-reach key populations
 • Operational research
 • Transitioning the HIV response from donors to the local government
 • Civil society strengthening for HIV
 • Building of virtual communities and social networks
 • HIV policy and strategy development
 • Health system financing for HIV
 • Stigma and discrimination related to HIV, key populations, and social health insurance

> VIEW XUAN ANH DUNG'S CV

 

 

  Anh Nguyễn Xuân Anh Dũng có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và điều phối các chương trình can thiệp phòng chống HIV/AIDS với trên 13 năm công tác trong lĩnh vực này. Anh từng là Trưởng phòng can thiệp dự phòng, làm việc trực tiếp và điều phối, mở rộng các hoạt động nhằm hỗ trợ cho các nhóm nguy cơ cao, nâng cao năng lực mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng để tiếp cận và tư vấn, hỗ trợ cho đối tượng đích. Từ tháng 1/2016, anh Nguyễn Xuân Anh Dũng đảm nhận vai trò Trưởng phòng kế hoạch tài chính tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM. Trong bối cảnh các nguồn tài trợ đang giảm dần và các chương trình lần lượt chuyển giao cho nhà nước, anh Dũng sẽ phát huy tốt vai trò hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực hoạch định chính sách và nguồn tài chính tương ứng để duy trì bền vững các can thiệp phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt thông qua việc sử dụng nguồn quỹ BHYT.

  CHUYÊN MÔN

  • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận
  • Nghiên cứu  hoạt động
  • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN
  • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV
  • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng
  • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV
  • Hỗ trợ tài chính cho hệ thống chăm sóc và điều trị HIV
  • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

  > XEM XUAN ANH DUNG CV