3. Photo Thang.jpg

Prof. Dr. Pham Hong Thang is currently deputy-dean of the HIV/AIDS Department at the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) and head of the HIV/AIDS National Reference Laboratory.  He is an expert with over 20 years of experience in: 1) managing the National Reference Laboratory on serology and HIV molecular biology; 2) developing and managing laboratory systems according to ISO 15189 and ISO 17043 international standards and monitoring testing quality, quality control, external quality assessment scheme and laboratory information systems; 3) conducting microbiological tests such as serology, immunological tests and molecular biology (HIV ELISA, TCD4, viral load, antiretroviral drug test, etc); and 4) selecting and evaluating HIV reagent quality for developing national HIV testing methods. Prof. Dr. Thang is also a leading expert on building and developing national guidelines, conducting trainings and designing and carrying out research studies.

Prof. Dr. Pham Hong Thang graduated with a degree as a general practitioner from Hanoi Medical University and received his medical doctorate degree at the Karolinska Institute in Sweden.

EXPERTISE

 • Surveys, needs assessments and sampling techniques
 • HIV laboratory systems and services
 • HIV epidemiology and clinical testing
 • Clinical research
 • Development of curricula
 • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

> VIEW HONG THANG’S CV

TS. BS. Phạm Hồng Thắng hiện là Phó trưởng khoa HIV/AIDS tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trưởng phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia về HIV/AIDS. Ông là chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm về: 1) Quản lý phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia về huyết thanh học và sinh học phân tử HIV; 2) Xây dựng và quản lý hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189, ISO 17043, đảm bảo chất lượng xét nghiệm, ngoại kiểm, nội kiểm trong xét nghiệm, hệ thống thông tin phòng xét nghiệm; 3) Xét nghiệm vi sinh như huyết thanh học, xét nghiệm miễn dịch học và sinh học phân tử (ELISA HIV, TCD4, tải lượng vi rút, xét nghiệm kháng thuốc HIV...); 4) Lựa chọn và đánh giá chất lượng sinh phẩm HIV để xây dựng phương cách xét nghiệm HIV quốc gia. TS. BS. Thắng còn là chuyên gia hàng đầu về xây dựng và phát triển các hướng dẫn quốc gia, đào tạo, nghiên cứu về các lĩnh vực nêu trên

TS. BS. Phạm Hồng Thắng tốt nghiệp bác sỹ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội và hoàn thanh học vị Tiến sỹ Y khoa tại Viện Karolinska Thụy Điển.

CHUYÊN MÔN

 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu, kỹ thuật lấy mẫu
 • Hệ thống và dịch vụ phòng xét nghiệm HIV
 • Dịch tễ học và xét nghiệm lâm sàng HIV
 • Nghiên cứu lâm sàng
 • Phát triển chương trình đào tạo 
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

> XEM HONG THANG CV