Photo (3).jpg

Dr. Pham Thanh Hieu graduated with a doctorate in 2001 from the University of Medicine and Pharmacy of TPMCM and graduated as a specialized doctor from Pham Ngoc Thach University in Ho Chi Minh City. Since 2003, Dr. Hieu has worked at an HIV/AIDS clinic at District 8 within their Community Counseling and Support Center (CCSC). In 2010, he was appointed Head of the CCSC. He has extensive experience in HIV and methadone treatment for patients (14 years of ARV treatment and 6 years of methadone treatment). With his expertise and extensive experience in the areas of HIV/ AIDS prevention, Dr. Hieu also participates in teaching and training for the HIV and methadone treatment network in Ho Chi Minh City. Dr. Hieu is an enthusiastic and effective program manager, positioning him to be an excellent provincial technical assistance provider.

EXPERTISE

 • Establishing and supporting HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance (SHI) reimbursement

 • Community antiretroviral dispensing

 • Antiretroviral therapy (ART) retention and adherence

 • HIV viral load testing: clinical services, program design, scale-up and efficiency

 • Quality assurance and quality improvement for HIV services and MMT for people who inject drugs

 • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

> VIEW THANH HIEU'S CV

Bs. Phạm Thanh Hiếu tốt nghiệp bác sỹ năm 2001 tại trường Đại học Y dược TPMCM và tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa 1 về y học gia đình tại đại học Phạm Ngọc Thạch TPHCM. Từ năm 2003, Bs. Hiếu là bác sĩ điều trị HIV tại Trung tâm Tham vấn và Hỗ trợ Cộng đồng (TTTVHTCĐ) Quận 8. Từ năm 2010, Bs. Hiếu được bổ nhiệm làm trưởng khoa của TTTCHTCĐ quận 8. Bs. Hiếu dày dạn kinh nghiệm về điều trị HIV và điều trị methadone cho bệnh nhân (14 năm điều trị ARV và 6 năm điều trị methadone). Với chuyên môn giỏi và kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, Bs. Hiếu còn tham gia giảng dạy, tập huấn cho mạng lưới điều trị HIV và methadone tại TP.HCM. Ngoài ra, Bs. Hiếu còn là một người quản lý, điều hành các chương trình, dự án rất tâm huyết và hiệu quả. Với vốn kinh nghiệm và chuyên môn chuyên sâu, Bs. Phạm Thanh Hiếu còn là cán bộ hỗ trợ kỹ thuật tuyến tỉnh.

CHUYÊN MÔN

 • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

 • Cấp phát thuốc Kháng virus HIV (ARV) tại cộng đồng

 • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

 • Xét nghiệm tải lượng virus HIV: các dịch vụ lâm sàng, thiết kế chương trình, mở rộng quy mô và hiệu quả

 • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy

 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

> XEM THANH HIEU CV