Dr. Pham Thi Thanh Mai earned her medical degree from Hanoi Medical University in 1994. She has two years of experience working as a practitioner at the National Infectious Disease Institute and more than 10 years of experience working directly with clinical doctors in internal medicine, infectious diseases and mental health, among other areas. Dr. Mai has more than eight years of experience working in HIV/AIDS. She was a program officer at the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) in their Care and Treatment Department tasked with improving the national system of antiretroviral (ARV) management and procurement. Within this role, she was a master trainer for ARV management training at the national level and a member of the technical working group providing technical assistance (TA) to the national targeted program on ARV management. Since August 2010, she has worked for FHI 360 Vietnam as a technical officer for the Care and Treatment and Methadone Maintenance Therapy (MMT) program teams. Dr. Mai is a skilled clinical doctor with advanced medical knowledge on MMT treatment; she has made substantial contributions to the MMT program in Vietnam, especially in developing new models for MMT clinics such as copays, dispensing sites and integrated HIV testing and counseling – antiretroviral therapy - MMT services. After being promoted to senior technical officer in January 2012, Dr. Mai now works with international experts to provide clinical mentoring and capacity building for local agents to provide TA to MMT doctors in Vietnam.

Dr. Mai is also in charge of providing technical assistance to outpatient clinics in Vietnam to improve the quality of HIV treatment services and patient retention in HIV care through implementing the national care and treatment HIVQUAL system and SMART technical monitoring. She also oversees and supports quality assurance efforts through trainings in HIV/AIDS care and treatment.

EXPERTISE

 • Organizing meetings, conferences and seminars
 • Grant/contract oversight
 • Performance monitoring plan development
 • Data collection and monitoring
 • E-learning systems for health-focused clients
 • Web-based knowledge sharing and management
 • HIV care and treatment
 • Substance abuse
 • Strengthening national responses to HIV/AIDS
 • Rolling out and strengthening health insurance
 • Procurement and supply-chain management, including forecasting and quantification
 • Development of curricula
 • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines
 • Training

> VIEW THANH MAI’S CV

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Mai tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà nội năm 1994. Chị có hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm sàng về bệnh truyền nhiễm tại Viện Truyền nhiễm Trung ương và hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các bác sĩ lâm sàng trong nội khoa, bệnh truyền nhiễm, sức khỏe tâm thần, v.v. Bác sĩ Mai có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS. Chị đã từng là cán bộ phòng Chăm sóc & Điều trị, Cục phòng chống HIV/AIDS với công tác cải thiện hệ thống quản lý và mua sắm thuốc ARV. Trong vai trò này, chị là một giảng viên giàu kinh nghiệm về đào tạo quản lý ARV ở cấp quốc gia và là thành viên của nhóm kỹ thuật có vai trò cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (TA) cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Quản lý ARV. Từ tháng 8 năm 2010, chị làm việc cho tổ chức FHI 360 Việt Nam với tư cách là Cán bộ kỹ thuật của nhóm Chăm sóc điều trị và Methadone (MMT). Bác sĩ Thanh Mai là một bác sĩ lâm sàng có tay nghề với kiến thức y học tiên tiến về điều trị MMT. Chị đã có nhiều đóng góp đáng kể cho chương trình MMT ở Việt Nam, đặc biệt là trong việc triển khai mở rộng Chương trình methadone, phát triển mô hình điều trị methadone như cơ sở cấp phát thuốc, mô hình đóng góp một phần viện phí từ người bệnh, mô hình lồng ghép các dịch vụ xét nghiệm – điều trị HIV và methadone. Sau khi được đề bạt lên vị trí Cán bộ kỹ thuật Cao cấp vào tháng 1 năm 2012, Bác sĩ Mai làm việc với các chuyên gia quốc tế để cung cấp tư vấn và nâng cao năng lực cho các cơ sở tại địa phương để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bác sĩ điều trị MMT ở Việt Nam.

Hiện nay chị cũng đang thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật cho các Phòng khám ngoại trú tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì bệnh nhân trong điều trị HIV thông qua hỗ trợ các phòng khám thực hiện Chương trình quốc gia cải thiện chất lượng điều trị HIV/AIDS – HIVQUAL, thực hiện đánh giá nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật phòng khám ngoại trú, thực hiện gói hỗ trợ duy trì người bệnh điều trị etc. Chị tham gia công tác giám sát và hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị thông qua các hoạt động về tập huấn và nâng cao năng lực chương trình HIV /AIDS.

CHUYÊN MÔN

 • Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo
 • Giám sát tài trợ/hợp đồng
 • Phát triển kế hoạch giám sát kết quả thực hiện
 • Thu thập và giám sát số liệu
 • Các hệ thống học trực tuyến cho những khách hàng trong lĩnh vực y tế
 • Chia sẻ và quản lý kiến thức dựa trên nền web
 • Chăm sóc và điều trị HIV
 • Lạm dụng dược chất
 • Quản lý mua sắm và chuỗi cung ứng, bao gồm dự tính và lên số lượng
 • Phát triển chương trình đào tạo
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn
 • Đào tạo

> XEM THANH MAI CV