Photo (1).jpg

Pham Thi Thu Thuy graduated from the University of Social Sciences and Humanities in 2004 with a bachelor’s degree in sociology from the University of Social Sciences and Humanities and a bachelor’s degree in business administration in 2017 from Tra Vinh University (E-learning). Ms. Thuy is a trained and certified lecturer in addiction treatment; lecturer in case management for drug users in Vietnam; master trainer for advanced training on addiction counseling, motivational interviewing skills and HIV/AIDS prevention; and advisor on methadone drug addiction treatment, basic HIV testing and counseling, and community HIV testing and counseling. Ms. Thuy’s previous experience includes: (1) March 2006 - September 2008: Head of the "Supporting People for Community Rehabilitation" group in Binh Thanh District, supported by FHI 360; (2) October 2008 - October 2012: Assistant to the community reintegration program overseeing District 1, District 4, District 8, Binh Thanh and Nhi Xuan Center, supported by FHI 360 (3) October 2012 - October 2016: outreach counseling program, community support and MMT counseling support provided by CDC (4)  October 2016 - present: Specialist within the Harm Reduction and Communication Department of the Ho Chi Minh City (HCMC) Provincial AIDS Center, where she is in charge of direct communication and community outreach for people who inject drugs and female sex workers. Ms. Thuy has extensive experience working with people who inject drugs and female sex workers, as well as cooperating with local organizations to conduct training courses for social workers, community outreach workers and HIV counselors in HCMC and neighboring provinces. In addition, she regularly participates in scientific research related to HIV/AIDS.

EXPERTISE

  • Active HIV case finding, including via partner notification and/or contact tracing

  • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations

  • Quality assurance and quality improvement for HIV services and MMT for people who inject drugs

  • Capacity building for MMT trainers and clinical mentors

> VIEW THU THUY'S CV

Phạm Thị Thu Thủy tốt nghiệp Cử nhân Xã hội học năm 2004 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM và Cử nhân Quản trị Kinh doanh năm 2017 Trường Đại học Trà Vinh (Elearning). Chị Thủy được đào tạo và cấp chứng nhận về các khóa học: Giảng viên Tư vấn điều trị nghiện; Giảng viên Quản lý trường hợp cho người sử dụng ma túy tại Việt Nam; Giảng viên nguồn: “tập huấn nâng cao về tư vấn điều trị nghiện”; Kỹ năng phỏng vấn tạo động lực; “Phòng chống HIV/AIDS”; tư vấn về Điều trị nghiện các chất dạng thuộc phiện bằng  thuốc Methadone; Tư vấn xét nghiệm HIV cơ bản, Kỹ năng tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng. Chị Thủy đã tham gia chương trình phòng chống HV/AIDS từ năm 2006 bao gồm: (1) 03/2006  – 09/2008: Trưởng nhóm “Hỗ trợ Người sau cai tái hòa nhập cộng đồng” tại Quận Bình Thạnh do tổ chức FHI 360 hỗ trợ (2) 10/2008 – 10/2012: Trợ lý chương trình Hỗ trợ Người sau cai tái hòa nhập cộng đồng phụ trách Quận 1, Quận 4, Quận 8, Bình Thạnh và Trung Tâm Nhị Xuân do FHI 360 hỗ trợ (3) 10/2012 – 10/2016: trợ lý chương trình tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ kỹ thuật về tư vấn điều trị MMT do CDC hỗ trợ (4) 10/2016 đến nay: Chuyên viên Khoa Truyền thông và can thiệp, phụ trách truyền thông trực tiếp và tiếp cận cộng đồng nhóm ma túy và mại dâm, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP HCM. Chị Thủy giàu kỹ năng và kinh nghiệm làm việc với các nhóm TCMT, PNMD; Phối hợp Ban ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức các khóa tập huấn cho mạng lưới cán sự xã hội, nhân viên Tiếp cận cộng đồng, tư vấn viên các phòng khám HIV tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các Tỉnh thành lân cận. Ngoài ra, chị thường xuyên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến các lĩnh vực xã hội đặc biệt các đề tài về HIV/AIDS.

CHUYÊN MÔN

  • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

  • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

  • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy

  • Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng và giảng viên MMT quốc gia

> XEM THU THUY CV