Dr. Pham Thi Van Hanh graduated from Hanoi Medical University in 1981 and received specialist II training in pediatric infectious diseases in 2004. In 2005, Dr. Hanh continued her education by participating in training courses on outpatient clinics (OPCs) and antiretroviral therapy for children with HIV in HCMC and Thailand to improve her knowledge on treatment, counseling, HIV status disclosure, life skills and sex education for adolescents living with HIV. Dr. Hanh has been Head of a pediatric OPC in Hai Phong since 2005, where she has been part of several scientific research projects on care and treatment (C&T) for children living with and exposed to HIV, encephalitis, typhoid and hand-foot-and-mouth disease. Dr. Hanh also has experience in OPC organization, C&T management for children living with and exposed to HIV, nutrition counseling, treatment adherence, HIV status disclosure, sex and life skills education for children with HIV and their caregivers and in providing trainings. Dr. Hanh’s decade of experience in the field is matched with her personal commitment to the work, and she is willing to travel to provide support to treatment facilities.

EXPERTISE

  • HIV care and treatment
  • Collaboration with learning networks
  • Human resource development
  • Development of curricula
  • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

> VIEW VAN HANH’S CV

Bác sỹ Phạm Thị Vân Hạnh tốt nghiệp đại học Y khoa Hà Nôi năm 1981 và chuyên khoa 2 chuyên ngành Nhi – Truyền nhiễm năm 2004. Năm 2005, bác sỹ Hạnh đã tham dự nhiều khóa đào tạo về tổ chức Phòng khám Ngoại trú (PKNT) và điều trị ARV cho trẻ nhiễm HIV tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Lan, nâng cao kiến thức về điều trị, tư vấn, bộc lộ tình trạng nhiễm HIV, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên nhiễm HIV.  Bác sỹ Hạnh phụ trách phòng khám ngoại trú nhi Hải Phòng từ năm 2005 và đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về chăm sóc và điều trị cho trẻ nhiễm và phơi nhiễm HIV, viêm não, thương hàn, và bệnh tay chân miệng ở trẻ em.  Bác sỹ Hạnh có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức phòng khám ngoại trú, quản lý chăm sóc điều trị trẻ nhiễm và phơi nhiễm HIV, tư vấn dinh dưỡng, tuân thủ điều trị, bộc lộ tình trạng nhiễm và giáo dục giới tính, kỹ năng sống cho trẻ em nhiễm HIV và người chăm sóc trẻ, biên soạn, giảng dậy, đào tạo các lớp tập huấn. Bác sỹ Hạnh là bác sỹ yêu nghề, yêu trẻ, nhiệt tình, sẵn sàng đi công tác và hỗ trợ các cơ sở điều trị. 

CHUYÊN MÔN

  • Chăm sóc và điều trị HIV 
  • Hợp tác với các mạng lưới học tập 
  • Phát triển nguồn nhân lực 
  • Phát triển chương trình đào tạo 
  • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn  

> XEM VAN HANH CV