Phan Thi Khue is a hospital management specialist with seven years of experience working in reproductive health, nutrition, HIV/AIDS care and treatment, HIV/AIDS community programs and clinical research support and monitoring. She has been working for FHI 360 Vietnam since November 2012 as an associate technical officer in clinical research and laboratories, where she is responsible for supporting clinical research, clinical trials and laboratories at hospitals in Vietnam. For the past six months, she has also been a clinical research support specialist for various research studies.

Before joining FHI 360 Vietnam, she worked for the Medical Committee Netherland Vietnam (MCNV) as a Technical Officer. With her experience in public health and clinical medicine, she has been involved in several studies and programs regarding infectious diseases surveillance, microbiology, HIV/AIDS and neglected tropical diseases. Her specialized focus areas include infectious disease surveillance, clinical trials, reproductive health and health promotion. Ms. Khue has excellent knowledge of and skills in program management, planning, monitoring and reporting. She has conducted capacity building activities on clinical trials, sexually transmitted infections, HIV/AIDS prevention, care and treatment and micro-finance, as well as building capacity for local and national organizations and the private sector.

EXPERTISE

 • Strategic planning

 • Performance management systems

 • Evaluation

 • Assessment

 • Monitoring activities and staff in remote locations

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting

 • Performance monitoring plan development

 • Data quality assessment

 • Data collection and monitoring

 • Survey, need assessment sampling techniques

 • Training

 • Developing professional skills

 • Reporting results

> VIEW THI KHUE’S CV

Chị Phan Thị Khuê tốt nghiệp thạc sỹ quản lý bệnh viện với 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, chăm sóc điều trị HIV, chương trình HIV cộng đồng và giám sát hỗ trợ nguyên cứu lâm sàng tại Việt Nam. Thạc sỹ (Ths.) Khuê bắt đầu làm việc tại FHI 360 từ tháng 11 năm 2012 với vị trí trợ lý chương trình nghiên cứu lâm sàng và khoa học phòng xét nghiệm. Ở vị trí này, nhiệm vụ chính của chị là hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng đồng thời hỗ trợ nhóm xét nghiệm trong các hoạt động tại Việt nam. Từ tháng 6/2015-12/2015 chị chịu trách nhiệm làm giám sát viên lâm sàng cho một số nghiên cứu. Từ tháng 1/2016 Ths Khuê đảm nhiệm vị trí cán bộ theo dõi giám sát chương trình HIV/AIDS.

Trước khi làm việc tại FHI 360, chị làm việc tại Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam với vị trí cán bộ chương trình phụ trách dự án Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Với các kinh nghiệm về Y tế công cộng và lâm sàng, cô đã tham gia vào một số các nghiên cứu và chương trình liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, vi sinh, HIV/AIDS, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, sốt rét…Qua những kiến thức được học và công việc thực tế chị đã phát triển và có những kiến thức và kỹ năng về quản lý chương trình, lập kế hoạch, theo dõi giám sát và báo cáo. Ths. Khuê đã thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng, các lây nhiễm qua đường tình dục, dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, tài chính vi mô. Cùng với những lĩnh vực tham gia chị có cơ hội được làm việc với các cơ quan trung ương như Bộ Y tế, các vụ cục trong bộ, các bệnh viện trung ương cũng như các đơn vị địa phương, bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh, huyện và cộng đồng dân cư.

CHUYÊN MÔN

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Các hệ thống quản lý kết quả thực hiện

 • Thẩm định

 • Đánh giá

 • Giám sát các hoạt động và nhân viên tại các khu vực xa xôi

 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

 • Phát triển kế hoạch giám sát kết quả thực hiện

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu, kỹ thuật lấy mẫu

 • Đào tạo

 • Phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp

 • Báo cáo kết quả

 > XEM THI KHUE CV