Phan Thi Khue is a hospital management specialist with nine years of experience working in reproductive health, nutrition, HIV/AIDS care and treatment, HIV/AIDS community programs and clinical research support and monitoring. She has been working for FHI 360 Vietnam since November 2012, currently as a technical officer for the strategic information (SI) unit, and previously as an associate technical officer in clinical research and laboratories, where she was responsible for supporting clinical research, clinical trials and laboratories at hospitals in Vietnam.

Before joining FHI 360 Vietnam, she worked for the Medical Committee Netherland Vietnam (MCNV) as a technical officer. With her experience in public health and clinical medicine, she has been involved in several studies and programs regarding infectious diseases surveillance, microbiology, HIV/AIDS and neglected tropical diseases. Her specialized focus areas include infectious disease surveillance, clinical trials, reproductive health and health promotion. Ms. Khue has excellent knowledge of and skills in program management, planning, monitoring and reporting. She has conducted capacity building activities on clinical trials, sexually transmitted infections, HIV/AIDS prevention, care and treatment and micro-finance, as well as building capacity for local and national organizations and the private sector.

EXPERTISE

 • Strategic planning

 • Performance management systems

 • Evaluation

 • Assessment

 • Monitoring activities and staff in remote locations

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting

 • Performance monitoring plan development

 • Data quality assessment

 • Data collection and monitoring

 • Survey, need assessment sampling techniques

 • Training

 • Developing professional skills

 • Reporting results

> VIEW THI KHUE’S CV

Chị Phan Thị Khuê là chuyên gia quản lý bệnh viện với 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, chăm sóc điều trị HIV, chương trình HIV cộng đồng và giám sát hỗ trợ nguyên cứu lâm sàng tại Việt Nam. Thạc sỹ (Ths.) Khuê bắt đầu làm việc tại FHI 360 Việt Nam từ tháng 11 năm 2012 với vai trò hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng đồng thời hỗ trợ nhóm xét nghiệm trong các hoạt động tại Việt Nam và hiện tại chị đang là cán bộ kỹ thuật của nhóm Thông tin chiến lược (SI).

Trước khi làm việc tại FHI 360 Việt Nam, chị làm việc tại Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam với vị trí cán bộ kỹ thuật. Với các kinh nghiệm về Y tế công cộng và lâm sàng, chị đã tham gia vào một số các nghiên cứu và chương trình liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, vi sinh, HIV/AIDS, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên…Qua những kiến thức được học và công việc thực tế chị đã phát triển và có những kiến thức và kỹ năng về quản lý chương trình, lập kế hoạch, theo dõi giám sát và báo cáo. Ths. Khuê đã thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng, các lây nhiễm qua đường tình dục, dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, tài chính vi mô; cũng như tham gia các hoạt động nâng cao năng lực cho các tổ chức trong nước và lĩnh vực tư nhân.

CHUYÊN MÔN

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Các hệ thống quản lý kết quả thực hiện

 • Đánh giá

 • Thẩm định

 • Giám sát các hoạt động và nhân viên tại các khu vực xa xôi

 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

 • Xây dựng kế hoạch giám sát kết quả thực hiện

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu, kỹ thuật lấy mẫu

 • Đào tạo

 • Phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp

 • Báo cáo kết quả

 > XEM THI KHUE CV