FullSizeRender (2).jpg

Bà Phan Thị Thanh Thủy là cán bộ quản lý kỹ thuật nhóm Tư vấn và xét nghiệm HIV (TVXN HIV). Bà đã làm việc cho FHI 360 từ năm 2007 và đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm TVXN HIV trong 7 năm liền, hiện tại bà đang quản lý và phụ trách nhóm TVXN HIV thuộc dự án USAID SHIFT.

Trước khi gia nhập FHI 360, bà đã làm việc cho nhiều tổ chức quốc tế khác nhau trong các dự án y tế công cộng được quốc tế tài trợ hoặc các dự án song phương. Bà Thủy là một chuyên gia về TVXN HIV, chuyên gia đào tạo và là chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật chủ chốt trong lĩnh vực này. Ngoài ra, bà còn là thành viên quan trọng trong Nhóm kỹ thuật quốc gia về TVXN HIV tại Việt Nam, trong nhiều năm đã hoạt động và đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển và hoàn thiện các chính sách, các hướng dẫn kỹ thuật, bộ công cụ quốc gia liên quan đến TVXN HIV của Việt Nam. Bà là đại diện cho dự án USAID SMART TA và USAID SHIFT trong các cuộc họp và hội thảo quan trọng của quốc gia và chương trình PEPFAR liên quan đến việc lập chương trình can thiệp toàn diện phòng chống HIV nói chung và chương trình TVXN HIV nói riêng. Bà đã có những đóng góp đáng kể cho chương trình TVXN HIV tại Việt Nam, đặc biệt trong việc thiết kế và xây dựng các công cụ cho Mô hình miền núi, và phát triển chương trình hướng tới mục tiêu 90-90-90 gần đây tại Nghệ An và Điện Biên. Bà đã chứng tỏ được khả năng quản lý, giao tiếp tốt bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phòng chống HIV, bà Thủy đã xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhiều đối tác trong nước, quốc tế, các cá nhân và tổ chức liên quan. Bà được các đồng nghiệp và các đối tác ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh công nhận về trình độ chuyên môn và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

CHUYÊN MÔN

 • Xét nghiệm HIV

 • Thiết kế chương trình

 • Phát triển các hướng dẫn, phác đồ

 • Hệ thống phòng xét nghiệm

 • Nhóm đối tượng khó tiếp cận

 • Đàm phán với các cán bộ chính phủ cấp cao

 • Tăng cường ứng phó quốc gia với dịch HIV/AIDS

 • Phát triển chương trình đào tạo

 • Đào tạo

> XEM THANH THUY CV

Ms. Phan Thi Thanh Thuy is currently HIV Testing and Counseling (HTC) technical manager. She has been working for FHI 360 Vietnam since 2007 and has held her position as HTC technical lead for 7 years, managing and leading the HTC unit under the USAID SHIFT project.

Before joining FHI 360, she worked with various international organizations on internationally funded and bilateral public health projects. Ms. Thuy is an HTC expert, master trainer and key technical assistance provider. Moreover, she is a key member of the National Technical Working Group for HTC in Vietnam, which has been developing and improving Vietnam’s HTC-related policies and technical guidelines, packages and tools for many years. She has represented the USAID SMART TA and SHIFT projects at important national and PEPFAR meetings and consultations around the HIV Continuum of Prevention to Care programming and HTC in particular. She significantly contributed to the HTC program in Vietnam, including the Mountainous Outreach Model design and tools and the recent 90-90-90 program development in Nghe An and Dien Bien. She has proven management, communication and language skills, both in Vietnamese and English. Ms. Thuy’s many years of working in HIV have helped her to build and maintain close and strong working relationships with multiple local and international partners and stakeholders. She has been highlighted by her colleagues and partners at both the national and provincial level for her expertise and professional working approach.

EXPERTISE

 • HIV testing

 • Program design

 • Developing guidelines and protocols

 • Laboratory systems

 • Hard to reach populations

 • Negotiation with high level government officials

 • Strengthening national response to HIV/AIDS

 • Development of curricula

 • Training

> VIEW THANH THUY’S CV