FullSizeRender (1).jpg

Thạc sỹ, bác sỹ Phan Thu Phương đảm nhiệm vị trí Quản lý Kỹ thuật nhóm Chăm sóc và Điều trị tại FHI 360 Việt Nam. Với 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực chăm sóc và điều trị HIV, Thạc sỹ Phương hiện đang phụ trách nhóm Chăm sóc và Điều trị, triển khai toàn diện các can thiệp về chăm sóc và điều trị thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực. Bác sỹ bảo vệ thạc sỹ Y tế công cộng Đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2003 và là cán bộ đầu mối của FHI 360 trong các hợp tác với Cục Phòng, Chống HIV/AIDS Việt Nam, cũng như khi làm việc với các đối tác tuyến tỉnh và địa phương trong công tác triển khai các chương trình phòng, chống HIV.

Thạc sỹ Thu Phương là thành viên chủ chốt của Nhóm kỹ thuật quốc gia về chăm sóc và điều trị HIV, Lao/HIV, quản lý ca bệnh, chuyển giao và tài chính y tế về HIV, bảo hiểm Y tế cho người nhiễm HIV, sức khỏe sinh sản và tình dục, chăm sóc giảm nhẹ, chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV và tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử.

Thạc sỹ Thu Phương có kinh nghiệm về các công việc liên quan đến chính sách, chiến lược, văn bản pháp lý và phát triển hướng dẫn quốc gia cũng như tài liệu kỹ thuật liên quan đến hệ thống điều trị HIV, ví dụ xây dựng mô hình kỹ thuật đáp ứng mục tiêu 90-90-90 của UNAIDS và mô hình miền núi. Gần đây, bác sỹ chỉ đạo Chương trình Chăm sóc và Điều trị của FHI 360 trong việc thực hiện chuyển giao cơ sở chăm sóc điều trị HIV cho chính phủ Việt Nam, chủ yếu tập trung vào triển khai Bảo hiểm Y tế cho người nhiễm HIV. Thạc sỹ có kỹ năng quản lý và giao tiếp xuất sắc bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Trong quá trình công tác, việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ công việc với nhiều tổ chức quốc tế và các đối tác địa phương cùng các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc lâu dài về các chương trình phòng, chống HIV/AIDS đã giúp thạc sỹ Phương trở thành một chuyên gia kỹ thuật hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam.

CHUYÊN MÔN 

 • Chăm sóc và điều trị HIV

 • Lao/HIV

 • Y tế tài chính cho phòng, chống HIV

 • Bảo hiểm Y tế cho người nhiễm HIV

 • Sức khỏe sinh sản và tình dục

 • Chăm sóc giảm nhẹ

 • Dinh dưỡng cho người nhiễm HIV

 • Phân biệt và kỳ thị đối với HIV

> XEM THU PHUONG CV

Dr. Phan Thu Phuong is a technical manager within the Care and Treatment (C&T) team at FHI 360 Vietnam. She has been acting as technical lead for the C&T team for the last three years, building on her fifteen years of experience providing technical assistance and offering trainings across technical areas of HIV C&T. She received her master’s degree in international health from the Copenhagen University in Denmark in 2003. She has been the focal point in coordinating with the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC), as well as working with provincial partners countrywide in implementing HIV programs. 

Dr. Phuong is a key technical expert for the national technical working group on HIV care and treatment, advising on tuberculosis (TB)/HIV, HIV case management, care and treatment program transition, HIV financing, health insurance for people living with HIV (PLHIV), sexual and reproductive health, palliative care, nutrition for PLHIV and stigma and discrimination. 

Dr. Phuong is familiar with national HIV policies and legal frameworks, and has played an integral role in developing technical guidelines, packages and tools for their implementation, including addressing 90-90-90 targets and the mountainous model design. Recently, she has led the care and treatment program under FHI 360 to transition HIV facilities back to the Government of Vietnam with a significant focus on implementing social health insurance for people living with HIV. She has excellent management and communication skills both in Vietnamese and English and has built and maintained close working relationships with multiple local and international partners and stakeholders over her long career in HIV programming. She is recognized as a leading technical expert in HIV care and treatment in Vietnam.

EXPERTISE

 • HIV care and treatment

 • TB/HIV

 • HIV financing

 • Health insurance for PLHIV

 • Sexual and reproductive health

 • Palliative care

 • Nutrition for PLHIV

 • Stigma and discrimination related to HIV

> VIEW THU PHUONG'S CV