FullSizeRender (1).jpg

Thạc sỹ, bác sỹ Phan Thu Phương hiện tại là Quản lý Kỹ thuật nhóm Chăm sóc và Điều trị tại FHI 360 Việt Nam. Thạc sỹ Phương đã đảm nhiệm vị trí Quản lý Kỹ thuật nhóm Chăm sóc và Điều trị trong suốt 5 năm qua, với hơn 15 năm kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật và triển khai khai tập huấn trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị HIV. Thu Phương bảo vệ bằng thạc sỹ Y tế Quốc tế - Đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2003, Thạc sỹ Phương là cán bộ đầu mối của FHI 360 trong các hợp tác với Cục Phòng, Chống HIV/AIDS Việt Nam, cũng như khi làm việc với các đối tác tuyến tỉnh và địa phương trong công tác triển khai các chương trình phòng, chống HIV.

Thạc sỹ Phương là thành viên chủ chốt của Nhóm kỹ thuật quốc gia về chăm sóc và điều trị HIV, tư vấn Lao/HIV, quản lý ca bệnh HIV, chuyển giao các chương trình chăm sóc và điều trị, tài chính y tế về HIV, bảo hiểm y tế cho người sống chung với HIV, sức khỏe sinh sản và tình dục, chăm sóc giảm nhẹ, dinh dưỡng cho người sống chung với HIV và giảm tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử.  

Thạc sỹ Phương có kinh nghiệm về các công việc liên quan đến chính sách, văn bản pháp lý quốc gia, và có vai trò quan trọng trong việc phát triển các hướng dẫn kỹ thuật, các gói và công cụ để thực hiện các hướng dẫn đó, bao gồm đáp ứng mục tiêu 90-90-90 và thiết kế mô hình miền núi. Thạc sỹ Phương đã chỉ đạo Chương trình Chăm sóc và Điều trị của FHI 360, chuyển giao các cơ sở chăm sóc điều trị HIV cho chính phủ Việt Nam, chủ yếu tập trung vào triển khai Bảo hiểm y tế cho người sống chung với HIV. Thạc sỹ Phương có kỹ năng quản lý và giao tiếp xuất sắc bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, và đã xây dựng cũng như duy trì các mối quan hệ công việc chặt chẽ với các tổ chức, các đối tác trong nước và quốc tế trong suốt quá trình làm việc lâu dài về các chương trình phống chống HIV. Thạc sỹ Phương được biết đến như một chuyên gia kỹ thuật hàng đầu về chăm sóc và điều trị HIV tại Việt Nam.

CHUYÊN MÔN 

 • Chăm sóc và điều trị HIV

 • Lao/HIV

 • Y tế tài chính cho phòng, chống HIV

 • Bảo hiểm y tế cho người sống chung với HIV

 • Sức khỏe sinh sản và tình dục

 • Chăm sóc giảm nhẹ

 • Dinh dưỡng cho người sống chung với HIV

 • Phân biệt và kỳ thị đối với HIV

> XEM THU PHUONG CV

Dr. Phan Thu Phuong is a technical manager within the Care and Treatment (C&T) team at FHI 360 Vietnam. She has been acting as technical lead for the C&T team for the last five years, building on her fifteen years of experience providing technical assistance and offering trainings across technical areas of HIV C&T. She received her master’s degree in international health from the Copenhagen University in Denmark in 2003. She has been the focal point in coordinating with the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC), as well as working with provincial partners countrywide in implementing HIV programs. 

Dr. Phuong is a key technical expert for the national technical working group on HIV care and treatment, advising on tuberculosis (TB)/HIV, HIV case management, care and treatment program transition, HIV financing, health insurance for people living with HIV (PLHIV), sexual and reproductive health, palliative care, nutrition for PLHIV and stigma and discrimination. 

Dr. Phuong is familiar with national HIV policies and legal frameworks, and has played an integral role in developing technical guidelines, packages and tools for their implementation, including addressing 90-90-90 targets and the mountainous model design. She led the care and treatment program under FHI 360 to transition HIV facilities back to the Government of Vietnam with a significant focus on implementing social health insurance for people living with HIV. She has excellent management and communication skills both in Vietnamese and English and has built and maintained close working relationships with multiple local and international partners and stakeholders over her long career in HIV programming. She is recognized as a leading technical expert in HIV care and treatment in Vietnam.

EXPERTISE

 • HIV care and treatment

 • TB/HIV

 • HIV financing

 • Health insurance for PLHIV

 • Sexual and reproductive health

 • Palliative care

 • Nutrition for PLHIV

 • Stigma and discrimination related to HIV

> VIEW THU PHUONG'S CV