Photo (2).jpg

Quach Kim Ung has more than 5 years of experience working in the field of antiretroviral (ARV) care and treatment as Chief of the Binh Thanh District Outpatient Clinic from 2009 to 2014. He is a well-qualified and dedicated physician. Since August 2014, he has worked as a specialist of the Care and Treatment Department at the HCMC Provincial AIDS Center. He provides regular technical assistance (TA) and monitoring to ensure the quality of services throughout the HIV/AIDS network in HCMC. With his professional management experience, coordination and technical support for the HIV treatment network, Quach Kim Ung is poised to provide TA in HIV/AIDS care and treatment at the provincial and district level.

EXPERTISE

  • Establishing and supporting HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance (SHI) reimbursement

  • Community antiretroviral dispensing

  • Antiretroviral therapy (ART) retention and adherence

  • HIV viral load testing: clinical services, program design, scale-up and efficiency

  • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

> VIEW KIM UNG'S CV

BS Quách Kim Ưng có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị ARV với cương vị Trưởng phòng khám ngoại trú quận Bình Thạnh (từ năm 2009 đến năm 2014). Anh là một bác sĩ có chuyên môn giỏi và tâm huyết cùng với bệnh nhân. Từ tháng 8 năm 2014 đến nay, anh là chuyên viên Khoa chăm sóc và điều trị thuộc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, thực hiện giám sát, hỗ trợ kỹ thuật định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn của mạng lưới chăm sóc và điều trị HIV trên toàn thành phố. Với kinh nghiệm chuyên môn kết hợp với kinh nghiệm quản lý, điều phối và hỗ trợ kỹ thuật cho mạng lưới điều trị HIV, BS Quách Kim Ưng là một cán bộ hỗ trợ kỹ thuật đầy tiềm năng trong công tác tăng cường năng lực chăm sóc và điều trị HIV cấp tỉnh và huyện.

CHUYÊN MÔN

  • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

  • Cấp phát thuốc Kháng virus HIV (ARV) tại cộng đồng

  • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

  • Xét nghiệm tải lượng virus HIV: các dịch vụ lâm sàng, thiết kế chương trình, mở rộng quy mô và hiệu quả

  • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

> XEM KIM UNG CV