53 photo.jpg

Dr. Ta Thi Hong Hanh is currently the head of the Harm Reduction and Communication Department of Hanoi Preventive Medicine Center. Dr. Hanh has more than 20 years of experience working on HIV/AIDS programs. She graduated from Hanoi Medical University in 1993 and earned a master’s degree in public health in 2005. Dr. Hanh was a member of the AIDS staff at Hoan Kiem District Health Center beginning in 1996 and moved to Hanoi City AIDS Center in 2006. In 2007, Dr. Hanh was in charge of the HIV testing and counseling program for four facilities supported by FHI 360. She joined the technical working group on HTC in 2008. She was also secretary of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC's) life-gap program from 2007 to 2009. Since 2008, she has been responsible for the methadone program in Hanoi and has been involved in the development of a methadone maintenance therapy (MMT) pilot project there. She also joined the technical assistance network of the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, providing technical assistance to voluntary counseling and testing and MMT for four 90-90-90 provinces. In addition to her duties in the methadone program, Dr. Hanh manages the professional activities of the harm reduction intervention program in Hanoi, including intervention programs for drug users, sex workers and men who have sex with men. She is also a part-time lecturer for the Institute of Preventive Medicine and Public Health Training at Hanoi Medical University and the Hanoi School of Public Health.

EXPERTISE

 • Active HIV case finding, including via partner notification or contact tracing

 • Enhanced outreach approaches targeting the hardest-to-reach key populations

 • Advanced HIV testing modalities (i.e., lay testing, oral fluid tests, self-testing)

 • Capacity building in mobile and fixed-site HIV testing and counseling

 • Quality assurance and quality improvement for HIV services and MMT for people who inject drugs

 • Capacity building for MMT trainers and clinical mentors

> VIEW HONG HANH'S CV

Bác sỹ Tạ Thị Hồng Hạnh hiện là trưởng khoa Truyền thông can thiệp giảm tác hại và huy động cộng đồng- Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội. Bác sỹ Hạnh có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HIV/AIDS từ chương trình dự phòng đến chăm sóc và điều trị. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1993 và thạc sỹ y tế công cộng năm 2005, Bác sỹ Hạnh là cán bộ chuyên trách phòng chống HIV/AIDS quận Hoàn kiếm từ năm 1996 và từ năm 2006 đến nay Bác sỹ công tác tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS. Năm 2007, Bác sỹ Hạnh phụ trách chương trình tư vấn và xét nghiệm HIV với 4 cơ sở do FHI360 hỗ trợ, tham gia nhóm kỹ thuật, có kinh nghiệm tư vấn HIV và đào tạo về Tư vấn xét nghiệm từ năm 2008. Đồng thời, Bác sỹ cũng là thư ký 1 phụ trách chương trình chăm sóc điều trị của CDC/life gap từ năm 2007 đến 2009. Từ năm 2008, Bác sỹ đảm nhiệm thêm vai trò thư ký chương trình Methadone Thành phố Hà nội, Xây dựng đề án thí điểm điều trị methadone Thành phố Hà nội năm 2008. Bác sỹ cũng tham gia nhóm hỗ trợ kỹ thuật theo công văn của Cục phòng chống HIV/AIDS, tham gia đào tạo về VCT, MMT cho 4 tỉnh thí điểm thực hiện 90-90-90. Ngoài các nhiệm vụ trong chương trình Methadone, Bác sỹ Hạnh còn quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc chương trình can thiệp giảm hại trên địa bàn Thành phố Hà nội: chương trình tiếp cận can thiệp cho người sử dụng ma túy, người mại dâm và nhóm nam đồng tính và tham gia giảng viên kiêm chức cho: Viện đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng - Trường đại học y Hà Nội  và trường Đại học Y tế công cộng.

CHUYÊN MÔN

 • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm không chuyên, xét nghiệm nước bọt, tự xét nghiệm)

 • Tăng cường năng lực trong tư vấn và xét nghiệm HIV lưu động và cố định

 • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy

 • Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng và giảng viên MMT quốc gia

> XEM HONG HANH CV