Bà Trần Hồng Hạnh có chuyên môn nghiên cứu về Giới và Phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm phân tích Giới, giám sát và đánh giá về Giới trong dự án của các tổ chức phi chính phủ. Bà có bằng Thạc sỹ nghiên cứu về Giới và Phụ nữ, tại hai trường là Đại học Hull, Vương Quốc Anh và Đại học Lodz, Ba Lan. Nghiên cứu bậc thạc sỹ của bà tập trung vào những tổn thương của phụ nữ, quá trình trị liệu và phục hồi thông qua phương pháp thiền tập/chánh niệm. Bà từng làm việc cho các cơ quan phi chính phủ, bao gồm tổ chức Oxfam Hồng Kông, CARE Quốc tế, Cơ quan Hợp tác và Phát triển quốc tế Nhật Bản và Hội chữ thập đỏ Pháp tại Việt Nam. Bà làm việc với các đối tượng người dân tộc thiểu số, nhóm phụ nữ có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS, trẻ mồ côi và dễ bị tổn thương, nhóm tự lực của người có HIV, nhóm hỗ trợ cộng đồng, và nạn nhân của buôn bán người và bạo lực gia đình. Lĩnh vực chuyên môn của bà tập trung vào thiết kế Khung logic can thiệp về giới, bao gồm các mục tiêu về giới, hoạt động can thiệp về giới, các chỉ số giám sát và đánh giá tác động về giới. Bà cũng từng đảm nhận các công việc chuyên môn về lồng ghép giới và cung cấp các chỉ dẫn về việc thực hiện lồng ghép giới vào các hoạt động dự án, liên tục giám sát các kết quả và tác động về giới. Bà tham gia vào việc thiết kế các tài liệu đề xuất dự án, tài liệu truyền thông có nhạy cảm giới, tiến hành tập huấn cho đối tác và người dân cộng đồng về các kiến thức cơ bản về giới và lồng ghép giới.

Bà Hạnh cũng hỗ trợ cho các chiến dịch truyền thông được thực hiện bởi các nhóm trẻ về bình đẳng giới. Gần đây, bà là tư vấn cho một nhóm của I COMMIT 6, một chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển bền vững (CSDS) thực hiện, về chia sẻ việc nhà giữa nam giới và nữ giới. Bà có một mạng lưới quan hệ với những người làm việc trong môi trường nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự, các nhà quay phim/video và chụp ảnh quan tâm về lĩnh vực bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Hiện tại, bà Hạnh đang tổ chức một nhóm thiền/chánh niệm theo hình thức nhóm tự lực, nơi mọi người hỗ trợ tinh thần cho nhau, thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc của các cá nhân ngay tại cộng đồng.

CHUYÊN MÔN

  • Giới
  • Xây dựng các tài liệu truyền thông
  • Các nhóm bên lề
  • Sức khỏe tâm thần
  • Thiết kế hệ thống theo dõi và đánh giá

> XEM HONG HANH CV

Tran Hong Hanh, M.A., has substantial expertise in women and gender studies focusing on a wide range of areas, including gender analysis, and gender monitoring and evaluation for non-governmental organization projects. She holds a master’s degree in women and gender studies from the University of Hull, United Kingdom and the University of Lodz, Poland. Her master’s research focused on women healing and recovering from trauma through meditation and mindfulness practices. She has worked for different NGOs, including Oxfam Hong Kong, CARE International, the Japan International Cooperation Agency and French Red Cross Delegation in Vietnam. Hanh works with people of ethnic minorities, women who are at risk of HIV/AIDS infection, orphans and vulnerable children, self-help groups of people living with HIV/AIDS, community support groups and female survivors of human trafficking and domestic violence.  Her technical work focuses on designing logical frameworks for gender interventions, including gender objectives, gender interventions and engendered monitoring and impact indicators. She is also in charge of mainstreaming gender and providing guidelines on how to integrate gender into project activities and continuously monitor gender outcomes and outputs. Hanh contributes to gender-sensitive project proposals, IEC materials and trainings with project partners and the community on basic gender and gender mainstreaming.

Hanh also supports youth communication campaigns on gender equality, recently as a consultant for one I COMMIT 6 team, a program initiated by the Center for Sustainable Development Studies, on sharing housework between men and women. She has a strong network of people working in academia, NGOs, CSOs, film/video makers and photographers who are interested in gender equality and women empowerment issues. Currently, Hanh is running her own group of meditation and mindfulness practitioners in Hanoi, a self-help group where participants provide each other with psychological support, promoting their health and wellbeing in the community.

EXPERTISE

  • Gender
  • Development of IEC materials
  • Marginalized groups
  • Mental health
  • M&E system design

> VIEW HONG HANH’S CV