TranNinh.jpg

Dr. Tran Ninh is an internal medicine doctor, having graduated from Thai Nguyen Medical University in 2001. In 2009, Dr. Ninh earned his master's degree in internal medicine at Thai Nguyen Medical and Pharmacy University.

Over the past 15 years working in the health sector, Dr. Ninh has worked with agencies and organizations including the Medical School of Vinh Phuc, General Hospital of Vinh Phuc Province, Vietnam Family Planning Association (VINAFPA) and FHI 360. Dr. Ninh has vast experience with clinical treatment, teaching, program and project management and technical assistance. This includes eight years of experience of teaching at the Medical School of Vinh Phuc where he taught internal medicine, internal medicine care and infectious patient care. He was also a clinical physician at the Department of General Internal Medicine at the General Hospital of Vinh Phuc province. He has five years of experience managing and implementing training programs in the Medical School of Vinh Phuc where he was head of the Basic and Clinical Medicine Department and manager of the Training Department. He also has five years of experience managing and coordinating projects on reproductive health and HIV/AIDS, including managing a service provider network for the Vietnam Family Planning Association. During this time, Dr. Ninh directly coordinated projects on reproductive health and HIV/AIDS, specifically, projects providing HIV/AIDS information, services and reproductive health for vulnerable groups. Dr. Ninh also was head of the Reproductive Health Division of VINAFPA’s headquarters and a direct focal point for working with the International Planned Parenthood Federation (VINAFPA is a Member of the federation). He spent two years as HIV/AIDS technical assistance consultant for FHI 360 under the USAID SMART TA project and another two years managing Continuous Medical Education (CME) and scientific research in the field of HIV/AIDS. As a technical assistance consultant working at the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC), Dr. Ninh was directly in charge of the CME activities and scientific research under the Training-Scientific Research and International Cooperation Division of VAAC.

EXPERTISE

  • Technical Assistance System of the HIV/AIDS system
  • Scientific research in the field of HIV/AIDS
  • Medical Continuous Education in the field of HIV/AIDS
  • Training Organization and Management

> VIEW TRAN NINH’S CV

BS. Trần Ninh là BS chuyên khoa Nội, tốt nghiệp đại học Y khoa Thái Nguyên năm 2001. Năm 2009, BS Ninh được cấp bằng Thạc sỹ chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y Dược Thái Nguyên. Qua 15 năm công tác trong ngành y tế, BS. Ninh đã làm việc tại các cơ quan, tổ chức như: Trường Trung cấp Y Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam và Chuyên gia tư vấn cho tổ chức FHI 360.

BS. Ninh có rất nhiều kinh nghiệm về lâm sàng, giảng dạy, quản lý chương trình, dự án và hỗ trợ kỹ thuật. BS. Ninh có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Trung cấp Y Vĩnh Phúc và điều trị lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. BS. Ninh đã trực tiếp giảng dạy Nội khoa, Chăm sóc Nội khoa, Chăm sóc bệnh nhân Truyền nhiễm và là bác sỹ điều trị lâm sàng tại Khoa Nội tổng hợp. BS. Ninh có 5 năm kinh nghiệm quản lý, tổ chức đào tạo với vai trò Trưởng bộ môn và Phụ trách Phòng Đào tạo tại trường Trung cấp Y Vĩnh Phúc; 5 năm kinh nghiệm quản lý, điều phối các dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, quản lý mạng lưới cung cấp dịch vụ của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam. Trong thời gian này, BS. Ninh đã trực tiếp điều phối các dự án về sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, đặc biệt là các dự án về cung cấp thông tin, dịch vụ sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS cho nhóm đối tượng dễ tổn thương, khó tiếp cận dịch vụ (PMSEU). BS. Ninh còn phụ trách Phòng Sức khỏe sinh sản của Trung ương Hội và là đầu mối trực tiếp làm việc với Hiệp Hội Kế hoạch hóa Gia đình Quốc tế (IPPF), là Hiệp Hội mà Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam là thành viên đầy đủ trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ. BS. Ninh có 2 năm kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn về hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS cho tổ chức FHI 360 trong khuôn khổ dự án USAID SMART TA và 2 năm kinh nghiệm về quản lý đào tạo liên tục và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Với vai trò là chuyên gia tư vấn về hỗ trợ kỹ thuật làm việc tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS, BS. Ninh đã là đầu mối trực tiếp phụ trách mảng hoạt động đào tạo liên tục và nghiên cứu khoa học của phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

CHUYÊN MÔN

  • Hệ thống hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS
  • Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS
  • Đào tạo liên tục trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS
  • Tổ chức, quản lý đào tạo

> XEM TRAN NINH CV