Bác sỹ (Bs.) Tuấn tốt nghiệp bác sỹ đa khoa năm 1995 và thạc sỹ Y tế Công cộng năm 2007. Anh đã tham gia công tác phòng, chống AIDS từ năm 1999 và đến nay đã có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc với người nhiễm HIV, người nghiện ma túy, phụ nữ mại dâm, nam quan hệ tinh dục đồng tính và các nhóm nguy cơ cao. Cụ thể, Bs. Tuấn đã triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và hỗ trợ tại cộng đồng cho các nhóm đích, đồng thời tham gia giảng dạy tại một số trường đại học, viện nghiên cứu và các dự án của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các dự án khác, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu khoa học, triển khai các nghiên cứu và ứng dụng mới vào công việc.  Hiện tại Bs. Tuấn đang quản lý, hỗ trợ chuyên môn cho chương trình điều trị nghiện chất MMT và điều trị ARV. Hàng năm Bs Tuấn tham gia xây dựng kinh phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho Ban chỉ đạo thành phố.

CHUYÊN MÔN

 • Tăng cường năng lực hệ thống các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức cộng đồng

 • Quan hệ công chúng

 • Vận động chính sách

 • Giám sát tài trợ/hợp đồng

 • Quản lý các tài trợ trong khuôn khổ hợp đồng

 • Giám sát hợp đồng phụ

 • Nhóm nguy cơ cao: Người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, quan hệ tình dục đồng tính nam

 • Các mô hình dự phòng HIV

 • Lạm dụng dược chất

 • Thiết kế chương trình

 • Chuyển giao bền vững các dự án cho chính phủ

 • Giảm thiểu chi phí hoạt động thường xuyên

 • Thực hiện và gia tăng sử dụng bảo hiểm y tế

> XEM QUOC TUAN CV

Dr. Tran Quoc Tuan graduated with his general medicine degree in 1995 and received his master’s degree in public health in 2007. He has been working in HIV/AIDS prevention and control since 1999, giving him more than 16 years of experience working with people living with HIV, people who inject drugs, female sex workers (FSW), men who have sex with men (MSM) and other key populations. Specifically, he has implemented behavior change communications and support services for key populations while giving lectures at universities, institutes and projects of the Ministry of Police, the Ministry of Military and others. He also coordinated with organizations to conduct scientific research studies. Dr. Tuan is currently managing and providing special assistance to the methadone maintenance treatment (MMT) and antiretroviral programs as well as assisting city authorities with budgetary planning for HIV/AIDS prevention and control.

EXPERTISE

 • CBO and civil society system strengthening

 • Public relations

 • Advocacy

 • Grant/contract oversight

 • Managing grants-under-contract

 • Sub-agreement oversight

 • HIV key populations including people who inject drugs, sex workers and men who have sex with men

 • HIV prevention models

 • Substance abuse

 • Program design

 • Sustainably transitioning projects to government

 • Reducing recurrent operating costs

 • Rolling out and strengthening health insurance

> VIEW QUOC TUAN’S CV