Tran Thi Hanh.jpg

Doctor Tran Thi Hanh is a gynecologist and obstetrician who graduated in 1985. She has participated in HIV/AIDS prevention and control since 2010. She was deputy chief of the Harm Reduction Department under the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, where she managed department activities, planned harm-reduction activities, and developed guidelines for prevention activities (e.g., needles and syringes program, condoms, methadone maintenance therapy). She also monitored and supervised overall prevention programs and collaborated with the Treatment Department to support care and treatment in the field. Overall, she has a great deal of experience in developing packages of tools and guidelines for prevention and harm-reduction programs. She also has 3 years of experience in clinics in mountainous areas; 13 years of experience in governmental and non-governmental project management; 7 years of experience in Prudential Việt Nam; and 7 years of experience in HIV/AIDS.

EXPERTISE

 • Active HIV case finding, including via partner notification or contact tracing

 • Enhanced outreach approaches targeting hard-to-reach key populations

 • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions

 • Data quality assessment

 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • Operational research

 • Strengthening capacity for HIV within the provincial and district health system

 • Civil society strengthening for HIV

 • Revising national guidelines on MMT, HIV testing and counseling, and HIV care and treatment

 • Building virtual communities and social networks

 • HIV policy and strategy development

> VIEW THI HANH'S CV

Tran Thi Hanh là bác sỹ chuyên ngành Sản – Phu khoa, tốt nghiệp đại học năm 1985. Bs. Hạnh tham gia lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS từ năm 2010. Bs. Hạnh là chuyên gia phụ trách Chương trình Can thiệp giảm tác hại của dự án Quỹ toàn cầu. Bs. Hạnh tham gia Lập kế hoạch hoạt động chương trình can thiệp giảm hại cho các giai đoạn khác nhau của dự án, xây dựng các hướng dẫn hoạt động Can thiệp giảm hại của dự án (Chương trình BKT, BCS và methadone) và các hoạt động Chương trình tiếp thị xã hội bao cao su. Bs. Hạnh có nhiều kinh nghiệm trong giám sát hoạt động dự án Chương trình can thiệp giảm hại, xây dựng bộ công cụ Giám sát Chương trình can thiệp giảm hại. Bs. Hạnh có bề dày kinh nghiệm: (1) 03 năm kinh nghiệm làm việc tại Phòng khám khu vực miền núi (2) 13 năm làm việc trong lĩnh vực Kế hoạch hóa gia đinh và tham gia các dự án của Chính phủ và Phi Chính phủ (3) 07 năm làm việc trong lĩnh vực Claim, Công ty BHNT Prudential Việt Nam (4) 07 năm làm việc trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

CHUYÊN MÔN

 • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh

 • Đánh giá chất lượng dữ liệu

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

> XEM THI HANH 'S CV