hinh the 2.jpg

Ms. Tran Thi Lan Phuong is a senior technical officer in the Technical Assistance Coordination / Health Systems Strengthening team of the USAID SHIFT project, implemented by FHI 360 Vietnam.

She has 5 years of experience working with drug users in drug addiction treatment and harm reduction interventions, where she provided drug addiction counseling and case management services directly to clients. She also built capacity and coordinated programs supporting drug users in Ho Chi Minh City, Can Tho, An Giang and Hai Phong including training, coordinating and providing TA to local social workers and peer educators; managing self-support groups of recovering drug users; operating job placement and vocational projects; and supporting micro-finance projects for recovering drug users and methadone patients.

Since 2015, she has been in charge of technical assistance for consolidating HIV treatment facilities (HTFs) to implement Social Health Insurance (SHI) for ARV patients, and ensuring the full transition of those HTFs from international support to government health care and domestic financing. Lan Phuong is experienced in building counselor capacity in communication skills to increase SHI coverage and use. She has also mobilized community-based organizations (CBOs) to support government health systems in communication and supported ARV patients to enroll in and use SHI cards for ARV treatment retention. She is an expert in coordinating, consolidating and strengthening government human resources to ensure a sustainable transition.

EXPERTISE

  • Planning, assessing, implementing and tracking SHI for people living with HIV

  • Rapidly increasing SHI enrollment and use among people living with HIV

  • Transitioning the HIV response from donor to local government

  • Civil society strengthening for HIV

  • Building virtual communities and social networks

> VIEW LAN PHUONG'S CV

Chị Trần Thị Lan Phương hiện là cán bộ kỹ thuật cao cấp của dự án USAID SHIFT trong nhóm Điều phối hỗ trợ kỹ thuật và Tăng cường hệ thống y tế.

Chị có kinh nghiệm 5 năm làm việc với người sử dụng ma túy trong các chương trình điều trị nghiện và can thiệp giảm tác hại. Trong suốt quá trình công tác trong lĩnh vực này, chị đã từng trực tiếp cung cấp dịch vụ tư vấn điều trị nghiện và quản lý trường hợp cho người tái hòa nhập cộng đồng và các công tác khác nhau liên quan đến nâng cao năng lực, quản lý và điều phối các chương trình hỗ trợ người sử dụng ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Hải Phòng, bao gồm tập huấn, điều phối và hỗ trợ kỹ thuật cho mạng lưới cán sự xã hội địa phương, đồng đẳng viên; quản lý các nhóm tự hỗ trợ của người sau cai; vận hành dự án hướng nghiệp và đào tạo nghề; hỗ trợ thực hiện dự án tài chính vi mô cho người sau cai và bệnh nhân methadone, …

Từ năm 2015 đến nay, chị phụ trách hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho công tác kiện toàn cơ sở điều trị HIV để triển khai thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân điều trị ARV, đảm báo điều kiện cần và đủ để chuyển giao hoàn toàn chương trình phòng chống HIV từ hỗ trợ của các tổ chức quốc tế sang vận hành bằng hệ thống y tế nhà nước và nguồn ngân sách địa phương. Chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn về kỹ năng truyền thông, tư vấn tăng cường tham gia và sử dụng BHYT, kinh nghiệm huy động các tổ chức dựa vào cộng đồng cùng tham gia và hỗ trợ hệ thống y tế nhà nước trong truyền thông, hỗ trợ bệnh nhân ARV tham gia và sử dụng thẻ BHYT để duy trì điều trị ARV cũng như nắm vững công tác điều phối và theo dõi hoạt động kiện toàn và củng cố nguồn nhân sự nhà nước để tiếp nhận chuyển giao chương trình bền vững.

CHUYÊN MÔN

  • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người nhiễm HIV

  • Gia tăng số người nhiễm HIV tham gia và sử dụng BHYT

  • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN

  • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV

  • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

> XEM LAN PHUONG CV