Bác sỹ Trần Trí Danh là bác sỹ nội khoa có hơn 12 năm kinh nghiệm công tác tại tại Viện Y học Cổ truyền TP. Hồ Chí Minh kể từ khi tốt nghiệp đại học năm 1981. Ông đã làm việc trong lĩnh vực phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho trẻ em và người lớn kể từ năm 2001, với nhiều kinh nghiệm hoạch định và quản lý các dự án can thiệp HIV cho các nhóm nguy cơ cao và người sống chung với HIV.  Trước khi gia nhập FHI 360 Việt Nam, Bác sỹ Danh từng là Cán bộ Chương trình của tổ chức Medicines Du Monde (MDM) Pháp và là Cán bộ điều phối khu vực miền Nam của Tổ chức Sáng kiến tiếp cận dịch vụ y tế Clinton (CHAI), chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng, triển khai và theo dõi tất cả các mặt hoạt động HIV/AIDS lâm sàng ở miền Nam và miền Trung Việt Nam.

Ông hiện là Cán bộ Điều phối Kỹ thuật của Nhóm Chăm sóc và Điều trị thuộc dự án USAID SHIFT. Ở cương vị này, ông hỗ trợ Chương trình Quốc gia Việt Nam cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, và điều trị HIV/AIDS toàn diện bao gồm điều trị bằng thuốc kháng virus HIV cũng như phòng chống và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội. 

Ngoài bằng Cử nhân Y khoa trường Đại học Y dược TP. HCM năm 1981, ông đã tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa chuyên khoa 1 Tai Mũi Họng năm 1997 (tại ĐH Y dược TP.HCM) và Cử nhân Quản trị bệnh viện năm 2007 (tại ĐH Hùng Vương, TP.HCM).

CHUYÊN MÔN

  • Chăm sóc và điều trị HIV

  • Quản lý bệnh nhân HIV

  • Các bệnh nhiễm trùng cơ hội

  • Tuân thủ điều trị ARV

  • Quản trị bệnh viện

> XEM DANH CV

Dr. Danh is an internal medical doctor with more than 12 years of experience working at the Oriental Traditional Institute in Ho Chi Minh City after graduating with his medical degree in 1981. He has worked in HIV/AIDS prevention, care and treatment for children and adults since 2001, gaining experience in planning and managing HIV intervention projects for most at-risk populations and people living with HIV. Before joining FHI 360 Vietnam, Dr. Danh served as a program officer for Medicines Du Monde-France (MDM) and as the southern program coordinator for the Clinton Health Access Initiative (CHAI), where he was responsible for managing the design, implementation and ongoing follow-up of all aspects of the clinical HIV/AIDS activities in southern and central Vietnam.

He is currently technical coordinator of the Care and Treatment Unit of the USAID SHIFT project. In this role, he supports the Vietnam Country Program in providing comprehensive HIV/AIDS care, support and treatment including antiretroviral therapy and the prevention and treatment of opportunistic infections. 

In addition to his medical doctorate degree that he received from the Ho Chi Minh Medical University in 1981, he has completed a Diploma in Specialized Medical Studies, Level 1 in Otorhinolaryngology in 1997 (in Ho Chi Minh Medical University) and a Bachelor of Hospital Management in 2007 (Hung Vuong Private University of Ho Chi Minh City).

EXPERTISE

  • HIV care and treatment

  • HIV patient management

  • Opportunistic infections

  • ART adherence

  • Hospital management

> VIEW DANH'S CV