Tinh CKM Photo.jpg

Thạc sỹ Trần Văn Tỉnh là chuyên gia về truyền thông thay đổi hành vi xã hội, tiếp thị xã hội, và quản trị tri thức với hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực từ phục hồi chức năng, sức khỏe sinh sản, dự phòng HIV/AIDS, và quản trị nhà nước.

Trước khi bắt đầu công việc tại Tổ chức FHI 360, Ths. Tỉnh là trưởng nhóm truyền thông của Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) của USAID - một dự án 5 năm với ngân sách trên 40 triệu đô la được thực hiện bởi tổ chức Chemonics International Inc. Dự án có mục đích tăng cường quản trị Nhà nước tại Việt Nam. Tại Dự án GIG, Ths. Tỉnh chịu trách nhiệm về truyền thông của toàn dự án và các hoạt động tiếp cận cộng đồng với các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự. Ths. Tỉnh chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động về quan hệ công chúng và truyền thông để hỗ trợ vận động chính sách; và xây dựng các tài liệu truyền thông cho dự án bao gồm các câu chuyện thành công, nghiên cứu trường hợp, thông cáo báo chí / các cuộc họp báo, video, các cuộc phỏng vấn trên truyền hình / đối thoại chính sách, bài đăng trên Facebook, báo cáo và ấn phẩm, phù hợp với các hướng dẫn và yêu cầu của USAID. Trước khi tham gia Dự án USAID GIG và Chemonics, Ths. Tỉnh đã làm việc cho tổ chức PATH và Công ty TNHH Ogilvy Việt Nam với vai trò điều phối các hoạt động truyền thông cho dự án Healthy Markets, bao gồm truyền thông thay đổi hành vi để giảm tác hại cho những người tiêm chích ma túy (PWID) và tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và người chuyển giới (TG). Ths. Tỉnh có nhiều kinh nghiệm phong phú về truyền thông trong lĩnh vực HIV và sức khỏe tại Việt Nam, bao gồm cả thời gian làm việc tại tổ chức Pathfinder International và tổ chức Population Services International (PSI). Ths. Tỉnh tốt nghiệp Đại học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh năm 2002 và tốt nghiệp Thạc sỹ Nghiên cứu phát triển của Đại học Melbourne, Australia năm 2015. Ths. Tỉnh hiện đang công tác tại Dự án USAID SHIFT do tổ chức FHI 360 thực hiện với vai trò Quản lý truyền thông, phụ trách nhóm Truyền thông và Quản trị tri thức từ tháng 9/2018.

CHUYÊN MÔN

  • Truyền thông thay đổi hành vi xã hội

  • Quản trị tri thức

> XEM TINH CV

 

Mr. Tran Van Tinh is a communications specialist in social behavioral change communication, social marketing and knowledge management with more than 16 years of experience working in rehabilitation, reproductive health, HIV/AIDS prevention and governance.  

Mr. Tinh comes to FHI 360 after having led communications for the USAID Governance for Inclusive Growth (GIG) program – a five-year, $40M+ contract implemented by Chemonics International Inc. to strengthen governance in Vietnam. Under the GIG program, Mr. Tinh was responsible for project communications and public outreach in collaboration with government agencies, the National Assembly, the business community and CSOs. He managed public and media relations to support policy advocacy; and led the development of communications materials for the project including success stories, case studies, fact-sheets, press releases/media briefings, videos, TV interviews/talk-shows, Facebook posts, reports and publications in line with USAID guidelines and requirements. Prior to the USAID GIG Program and Chemonics, Mr. Tinh worked with PATH and Ogilvy Vietnam to coordinate communications for the USAID Healthy Markets project, including behavior change communications for harm reduction for people who inject drugs (PWIDs) and outreach and support for men who have sex with men (MSM) and transgender people. He has many other rich previous experiences in health ad HIV communications in Vietnam, including time at Pathfinder International and Population Services International. Mr. Tinh holds a Bachelor of Arts from the Vietnam National University - Hanoi, majoring in English teaching methodologies (2002), and a Master of Development Studies from the University of Melbourne, Australia (2015). Mr. Tinh is currently working for the USAID SHIFT project implemented by FHI 360 in Vietnam as Communications Manager, leading the Communications and Knowledge Management (CKM) Unit since September 2018.

EXPERTISE

  • Social behavior change communications

  • Knowledge Management

> VIEW TINH’S CV