Photo (2).jpg

Dr. Trinh Hung Tien is a medical doctor specializing in HIV/AIDS care and treatment. He graduated from the Thai Binh University of Medicine and Pharmacy in 1995 and graduated as a Specialist Doctor II from Hai Phong City Medical University in 2017. Dr. Tien is currently the Deputy Director of the Nghe An Provincial AIDS Center. His extensive experience in managing HIV treatment includes 1) consolidating and building the HIV care and treatment system in Nghe An Province; 2) being the focal point for health insurance to set up and integrate HIV care and treatment into the health insurance system at 23 HIV facilities in Nghe An Province; 3) dispensing antiretroviral drugs at the community level; 4) working and cooperating with nongovernmental organizations; 5) being a provincial technical assistance provider for HIV care and treatment; and 6) being the first officer in planning and implementing new models in the province, such as mobile reach-test-treat, tuberculosis and HIV treatment, and mother-to-child transmission.

EXPERTISE

 • Establishing and supporting HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance (SHI) reimbursement

 • Dispensing antiretroviral drugs in the community

 • Planning, assessing, implementing, and tracking SHI for people living with HIV

 • Rapidly increasing SHI enrollment and use among people living with HIV

 • Transitioning the HIV response from donors to the local government

 • Strengthening the capacity of the provincial and district health system for HIV

 • Strengthening civil society for HIV

> VIEW HUNG TIEN'S CV

 

Bác sỹ Trịnh Hùng Tiến là bác sỹ đa khoa, chuyên về lĩnh vực Quản lý chăm sóc điều trị HIV/AIDS. BS. Tiến tốt nghiệm Đại học Y Dược Thái Bình năm 1995. Năm 2017, Bs. Tiến đã tốt nghiệp Bác sỹ Chuyên khoa II Đại học Y khoa Hải Phòng.  BS. Tiến hiện là Phó giám đốc phụ trách khoa Quản lý điều trị HIV, Khoa xét nghiệm – Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An với bề dầy kinh nghiệm hoạt động xây dựng hệ thống, kiện toàn và đảm bảo tính bền vững trong công tác Quản lý, chăm sóc, điều trị HIV bao gồm : (1) Tham gia kiện toàn, xây dựng hệ thống chăm sóc, điều trị HIV tại tỉnh Nghệ An; (2) Là cán bộ đầu mối về BHYT, thiết lập và tích hợp hoạt động chăm sóc, điều trị HIV vào hệ thống khám chữa bệnh BHYT tại 23 cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; (3) Có kinh nghiệm trong triển khai hệ thống cấp phát thuốc tại cồng đồng; (4) Có kinh nghiệm làm việc và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ; và (5) 2 năm kinh nghiệm là Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật hoạt động chăm sóc, điều trị HIV tuyến tính. (6) là cán bộ đầu trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai các mô hình mới tại tỉnh như Điều trị lưu động, lồng ghép Lao/HIV, Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

CHUYÊN MÔN

 • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

 • Cấp phát thuốc Kháng virus HIV (ARV) tại cộng đồng

 • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người nhiễm HIV

 • Gia tăng số người nhiễm HIV tham gia và sử dụng BHYT

 • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN

 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

 • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV

> XEM HUNG TIEN CV