Dr.HOAN.PNG

Dr. Trinh Minh Hoan obtained his medical degree from Hanoi Medical University in 1978 and completed a master's degree in tuberculosis (TB) in 1988. Since then, he has spent many years dedicated to TB prevention at the National TB Hospital, being a well-trained and experienced specialist in drug-resistant TB. Dr. Hoan also has nearly 20 years of experience working in the field of HIV care and treatment, especially TB/HIV coinfection. He is a principal investigator of numerous scientific studies of drug-resistant TB and TB/HIV coinfection and is the author of several internationally published scientific papers. Dr. Hoan has been involved in the design and development of a wide range of professional materials and national guidelines. He has also served as a senior independent consultant for organizations such as Population Services International, Health System Support, and Health Financing and Governance. Before retiring and working as an independent expert, Dr. Hoan was the head of the Departments of Projects at the National TB Hospital.

EXPERTISE

  • Establishing and supporting the integration of social health insurance reimbursement and HIV clinic services within the health examination system

  • Antiretroviral therapy retention and adherence

  • Capacity strengthening for HIV within the provincial and district health system

  • HIV policy and strategy development

> VIEW MINH HOAN'S CV

TS.BS. Trịnh Minh Hoan tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa tại đại học Y Hà Nội năm 1978. Cũng tại đây, năm 1988, BS. Hoan đã hoàn thành khóa học cao học về chuyên khoa lao. Từ đó đến nay, bác sỹ đã có nhiều năm cống hiến cho công tác phòng chống lao tại Bệnh viện Phổi Trung Ương, là một chuyên gia được đào tạo bài bản và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực lao kháng thuốc. Bên cạnh đó, BS. Hoàn có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị HIV, đặc biệt là điều trị đồng nhiễm Lao/HIV. Bác sỹ là nghiên cứu viên chính của rất nhiều nghiên cứu khoa học về lao kháng thuốc và Lao/HIV, đồng thời là tác giả của nhiều bài báo khoa học được xuất bản quốc tế. BS. Hoàn đã tham gia thiết kế và xây dựng rất nhiều tài liệu chuyên môn và hướng dẫn quốc gia. Ông cũng từng là chuyên gia tư vấn cao cấp độc lập cho các tổ chức như Population Services International, Health System Support và Health Financing and Governance.

Trước khi nghỉ hưu và làm chuyên gia độc lập, TS. BS. Hoan là Trưởng phòng Quản lý dự án của Bệnh viện Phổi Trung Ương. 

CHUYÊN MÔN

  • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

  • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

  • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

  • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

> XEM MINH HOAN 'S CV