64 photo.png

Dr. Trinh Thi Thao is a general doctor with specialized training in HIV/AIDS who has been involved in community activities since 1989. She graduated from Thai Nguyen Medical University in 2001 and was awarded a specialist level 1 degree in public health from Thai Nguyen Medical University in 2006. Dr. Thao participates in many public health projects and activities to prevent and treat infectious diseases in Dien Bien Province. She is experienced in HIV/AIDS communication, access and prevention in Dien Bien, especially access to ethnic minority groups and most-at-risk populations such as sex workers and people who inject drugs. Dr. Thao has 15 years of experience in interventions for ethnic minority groups and practical experience as a provincial trainer and provider of technical assistance for communication and harm reduction (for both adults and children) and palliative care for people living with HIV. Currently, Dr. Thao is a lecturer at the Dien Bien Province HIV/AIDS Center, where she has been head of the Department of Communication and Intervention since 2007.

EXPERTISE

  • Active HIV case finding, including via partner notification or contact tracing

  • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations

  • HIV cascade and implications for program improvement

  • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

> VIEW THI THAO'S CV

 

 

 

Bác sỹ Thảo là bác sỹ đa khoa, tham gia công tác cộng đồng từ năm 1989, sau đó  tốt nghiệp đại học Y Thái nguyên năm 2001. Bs. Thảo tiếp tục học BSCKI tại trường đại học Y dược Thái Nguyên. Đến năm 2006 Bs. Thảo được cấp bằng BSCKI chuyên ngành Y tế Công cộng và được đào tạo nhiều các khóa tập huấn chuyên sâu về HIV/AIDS. Bs. Thảo tham gia nhiều dự án và hoạt động Y tế cộng đồng, trực tiếp phòng chống, điều trị dập các ổ dịch truyền nhiễm trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên. Bs. Thảo tham gia hoạt động PC HIV/AIDS năm 2004, hiện tại là cán bộ giàu kinh nghiệm về tuyên truyền, tiếp cận và dự phòng HIV/AIDS tại Điện Biên, nhất là tiếp cận nhóm dân tộc thiểu số, người có nguy cơ cao như NCMT, PNBD.  Bs. Thảo giàu kinh nghiệm thực tế, giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn bao gồm: (1) 15 năm kinh nghiệm tại cộng đồng các nhóm dân tộc thiểu số, nhóm người NCMT, PNBD; (2) là giảng viên tuyến tỉnh, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật truyền thông, tiếp cận cộng đồng, can thiệp giảm hại dự phòng HIV/AIDS (cho đối tượng cả người lớn và trẻ em) và chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm HIV. Hiện Tại Bs. Thảo là giảng viên của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên, Trưởng khoa Truyền thông- can thiệp từ năm 2007, tham gia vào hoạt động dự án ADB.  

CHUYÊN MÔN

  • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

  • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

  • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

  • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

> XEM THI THAO CV