Tai's photo.jpg

Anh Trịnh Văn Tài tốt nghiệp Kỹ sư ngành công nghệ thông tin tài trường đại học Giao Thông Vận Tải. Anh Tài đã có nhiều năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng thực tế trong các ngành và các lĩnh vực gồm: phát triển và thiết kế website, ứng dụng quản lý, ứng dụng di động. Anh đã có kinh nghiệm 8 năm với các vị trí: Quản lý dự án, trưởng nhóm phát triển dự án, thành viên dự án. Liên quan đến hệ thống thông tin y tế: Năm 2008 đã tham gia phát triển và trưởng nhóm phát triển của dự án “Quản lý phác đồ điều trị ARV” của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

CHUYÊN MÔN

  • Lập trình và thiết kế website, ứng dụng công nghệ thông tin 
  • Xây dựng, thiết cơ sở dữ liệu quản lý dữ liệu
  • Phát triển hệ thống quản lý y tế

> XEM TAI CV

 

Mr. Trinh Van Tai graduated from the Information Technology Faculty at the University of Transportation. He has many years of experience in developing practical applications, including developing, designing and managing websites and mobile applications. He has 8 years of experience as project manager, team leader and project member. He also worked as a team leader of the "Management of ARV regimen" project at the Vietnam Administration for HIV/AIDS (VAAC) in 2008.

EXPERTISE

  • Programming and website design, information technology applications
  • Design and develop database for data management
  • Develop health management system

> VIEW TAI'S CV