Van Dinh Hoa's photo.JPG

ThS. BS. Văn Đình Hòa là giảng viên Trung tâm Chuyển giao Công nghệ nghiện chất và HIV tại Việt Nam (VHATTC) tại Trường Đại học Y Hà Nội, giảng viên Bộ môn Dịch tễ, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng. ThS. Hòa tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa năm 2003 và nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng năm 2011. ThS. Hòa đã và đang tham gia vào các hoạt động nghiên cứu được triển khai bởi Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS (CREATA), phụ trách chính trong chương trình đào tạo cho các bác sĩ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở điều trị methadone tại Việt Nam. Hiện tại anh là bác sĩ can thiệp và chịu trách nhiệm chuyên môn tại Đơn vị Tư vấn Sức khỏe Nam giới, Trường Đại học Y Hà Nội.

CHUYÊN MÔN

  • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

  • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm không chuyên, xét nghiệm nước bọt, tự xét nghiệm)

  • Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng và giảng viên MMT quốc gia

  • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

> XEM HOA CV

Dr. Van Dinh Hoa, M.D, is a lecturer at the Vietnam HIV Addiction Technology Transfer Center (VHATTC) and a lecturer at the Department of Epidemiology, Institute of Preventive Medicine and Public Health, and Hanoi Medical University. Dr. Hoa graduated as a medical doctor/general practitioner in 2003 and he earned his master's degree in public health in 2011. He specializes in addiction medicine and is responsible for training new methadone physicians and providing technical support for MMT doctors in many provinces and districts in Vietnam organized by VHATTC and Hanoi Medical University. He works as physician and specialized accountability for the Sexual Health Promotion Unit at Hanoi Medical University.

EXPERTISE

  • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations

  • Advanced HIV testing modalities (lay testing, oral fluid tests and self-testing)

  • Capacity building for MMT trainers and clinical mentors

  • Building virtual communities and social networks

> VIEW HOA'S CV