The Vietnam Clinical HIV/AIDS Society (VCHAS) was established in 2012.  The society is considered a peak organization of health professionals in Vietnam who work in HIV, viral hepatitis co-infection and other related conditions. VCHAS draws on its experience and expertise to support the health workforce as well as to contribute to the sector in Vietnam and in the Asia-Pacific region. VCHAS network has 14 HIV/AIDS branches located in 14 provinces, the 1,300 members of which are medical professionals working in HIV and infectious disease at the provincial and district levels.

VCHAS has conducted eight training courses over the last four years for about 25 participants each course. Trainings were carried out with HIV/AIDS branches in Ha Giang, Hung Yen, Lao Cai, Hai Duong, Kien Giang and Hanoi. VCHAS has collaborated with HAIVN to organize twice-monthly e-mentoring case studies since 2015, and annual infectious disease and HIV scientific conferences have been held since 2011. Many HIV/AIDS scientific studies and news articles have been uploaded to the VCHAS website or issued in Journal of Infectious Diseases.

VCHAS has also produced manuals for HIV/AIDS clinicians on HIV, including ‘Managing HBV or HCV Co-Infection in HIV patients’, and ‘HIV/AIDS Care and Treatment’. These include online and onsite training courses about basic and advanced levels in care and treatment HIV/AIDS for healthcare workers in OPCs, laboratory diagnosis in opportunistic infections, viral hepatitis and CD4 testing, bacterial and fungal diseases, training of trainers (TOT) for TA networks on CD4 quality controls and mentoring in HIV/AIDS care and treatment HIV/AIDS at OPCs

EXPERTISE

  • Organizational capacity building
  • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines
  • HIV services and epidemiology
  • HIV care and treatment
  • Training

> VISIT VCHAS ONLINE

 

 

Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam (VCHAS) được thành lập năm 2012. Hội là tổ chức hàng đầu của các chuyên gia y tế tại Việt Nam trong các lĩnh vực y tế liên quan đến HIV, viêm gan đồng nhiễm vi rút và các hội chứng liên quan. VCHAS dựa vào kinh nghiệm và chuyên môn của mình để hỗ trợ và đóng góp cho lĩnh vực y tế tại Việt Nam, cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mạng lưới VCHAS: có 14 chi nhánh HIV/AIDS tại 14 tỉnh. 1300 thành viên của VCHAS là nhân viên y tế trong lĩnh vực HIV và các bệnh truyền nhiễm làm việc tại cấp tỉnh, huyện.

Hội đã tổ chức 08 khóa đào tạo trong 4 năm qua (khoảng 02 khóa học đào tạo hàng năm) với khoảng 25 học viên mỗi khóa cho các chi nhánh HIV/AIDS tại Hà Giang, Hưng Yên, Lào Cai, Hải Dương, Kiên Giang, Hà Nội. VCHAS đã phối hợp với HAIVN tổ chức nghiên cứu trường hợp cố vấn trực tuyến diễn ra hai lần mỗi tháng kể từ năm 2015. Các hội thảo khoa học về các bệnh truyền nhiễm và HIV được tổ chức hàng năm kể từ năm 2011. Nhiều nghiên cứu khoa học và tin tức về HIV/AIDS đã được tải lên trên trang web của VCHAS, hoặc được phát hành trên Tạp chí Các Bệnh Truyền nhiễm hàng quý mỗi năm.

Hội đã xuất bản những cuốn sách hướng dẫn cho bác sĩ lâm sàng trong lĩnh vực HIV/AIDS như: “Đó là HIV”; “Quản lý đồng nhiễm virus viêm gan B và C ở bệnh nhân HIV”; “Sổ tay hướng dẫn về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS: bối cảnh các nguyên liệu thân thiện và thực hành lâm sàng”. Hội cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến và tại chỗ ở cấp độ cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho các cán bộ y tế ở các phòng khám ngoại trú. Các đào tạo bao gồm cung cấp chẩn đoán phòng xét nghiệm với các bệnh nhiễm trùng cơ hội; viêm gan vi rút và xét nghiệm CD4; các bệnh do vi khuẩn và nấm; cung cấp các khóa đào tạo giảng viên nguồn cho các mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát chất lượng CD4; và hỗ trợ lâm sàng trong chăm sóc và điều trị HIV/AIDS ở các phòng khám ngoại trú.

CHUYÊN MÔN

  • Xây dựng năng lực tổ chức
  • Phát triển các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt, phác đồ và các văn bản hướng dẫn
  • Dịch vụ HIV và dịch tễ
  • Chăm sóc và điều trị HIV
  • Đào tạo

> DEN TRANG WEB VCHAS