Ms. Nu Anh has been a state official in the Health Insurance (HI) Department at the Ministry of Health of Vietnam since 2008, developing HI policies for vulnerable groups such as those living in poverty or those affected by TB and HIV/AIDS. She is a key member of the technical group dedicated to developing the circular on guidelines to implementing health insurance examinations and treatment for people living with HIV/AIDS and people using HIV/AIDS related-health services. She also carries out research studies to assess the implementation of health insurance policies for people living with HIV/AIDS in specific provinces. Ms. Anh was also a leader in establishing the National Medicine List stipulating what medications will be covered under HI and developing the circulars on the procurement, use, control and reimbursement of HI drugs and medical consumable devices.

With nearly 10 years of experience in health care and health insurance, Ms. Anh has worked closely with diversified and multiple partners to design and implement policy at both the local and national level. She holds a degree in pharmaceuticals from the Hanoi University of Pharmacy, a graduate degree in public policy from 2012 and a master’s degree in public health from the Australian National University in 2013.

EXPERTISE

 • Advocacy
 • Strategic planning
 • Finance systems
 • Cost/benefit analysis
 • Negotiation with high level government officials
 • Sustainably transitioning projects to government
 • Rolling out and strengthening health insurance
 • Health policy or strategy development

> VIEW NU ANH’S CV

Chị Vũ Nữ Anh là chuyên viên của Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế từ 2008 với nhiệm vụ xây dựng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhóm dễ tổn thương như người nghèo, người mắc bệnh mãn tính như lao và HIV/AIDS. Chị Nữ Anh là thành viên chính trong tổ soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS. Chị đã thực hiện các nghiên cứu Đánh giá thực hiện chính sách BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS tại một số địa phương. Chị Nữ Anh cũng là cán bộ quan trọng chịu trách nhiệm lập danh mục thuốc, danh mục vật tư quốc gia được Bảo hiểm Y tế chi trả và lập các thông tư về quản lý đấu thầu mua sắm, sử dụng, kiểm soát và thanh toán thuốc và vật tư y tế tiêu hao.

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế, chị đã hợp tác chặt chẽ với rất nhiều cơ quan trong lĩnh vực chính sách và thực thi chính sách y tế ở các cấp quốc gia và địa phương. Chị Nữ Anh có bằng dược sỹ Đại học Dược Hà Nội; tốt nghiệp chương trình đào tạo sau đại học (gradutate diploma) về Chính sách công năm 2012 và thạc sỹ Y tế Công cộng tại ĐH Quốc gia Úc năm 2013.

CHUYÊN MÔN

 • Vận động chính sách
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Hệ thống tài chính
 • Phân tích chi phí/lợi ích
 • Đàm phán với các cán bộ chính phủ cấp cao
 • Chuyển giao bền vững các dự án cho chính phủ
 • Thực hiện và gia tăng sử dụng bảo hiểm y tế
 • Phát triển các chính sách và chiến lược y tế

 > XEM NU ANH CV