Anh Thu profile.jpg

Vuong Thi Anh Thu has been working in health and HIV/AIDS for more than nine years. She currently serves as senior Technical officer for the USAID SHIFT flagship PEPFAR program in Vietnam. She has provided technical assistance on operations for HIV treatment facilities in Hanoi and contributed to comprehensive 90-90-90 efforts in Nghe An. In 2016, Ms. Vuong was part of the very first teams to implement the mobile Reach-Test-Start initiative in the two priority provinces of Dien Bien and Nghe An.

Before joining the Care & Treatment team at FHI 360, Ms. Vuong worked on the Drug Use & Methadone Maintenance Therapy (MMT) team. Her job involved policy advocacy at the national level, working closely with high-profile government officials from the Vietnam National Assembly’s Committee for Social Affairs; Government Office of Vietnam; Ministry of Health; Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs; national Supreme Court; and Department of Social Evils Protection in Hanoi and Hai Phong city. She made significant contributions to the MMT campaign that advocated the Government of Vietnam to fund the scale-up of the MMT program nationwide. Ms. Vuong has honed her research skills by coordinating several research projects funded by the Atlantic Philanthropies and USAID SMART TA from 2011-2015, some of which powerfully impacted the government’s decision-making regarding MMT strategies.

Prior to FHI 360, Ms. Vuong coordinated intervention programs for female former injecting drug users, and females and children living with or impacted by HIV/AIDS in Hanoi, Cao Bang, Thai Nguyen and Yen Bai. Ms. Vuong has a strong public health background, having earned her Bachelor of Public Health with High Distinction from Hanoi Medical University in 2006, and her Master of Health Management from the University of New South Wales, Australia with Distinction, funded by Australia Awards. 

EXPERTISE

 • Advocacy

 • Data informed decision-making

 • Data collection and monitoring

 • Process and impact evaluations

 • E-learning systems for health-focused clients

 • Web-based knowledge sharing and management

 • HIV care and treatment

 • Substance abuse

 • Surveys, needs assessments, sampling techniques

 • Literature review

> VIEW ANH THU’S CV

Thạc sỹ (Ths.) Vương Thị Anh Thu đã có hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là phòng chống HIV/AIDS. Ths. Anh Thu hiện là Cán bộ Kỹ thuật Cao cấp của Dự án USAID SHIFT thuộc chương trình PEPFAR tại Việt Nam. Chị đã và đang hỗ trợ kỹ thuật về mặt vận hành hoạt động cho các cơ sở điều trị HIV tại Hà Nội, và có nhiều đóng góp trong nỗ lực thực hiện mục tiêu 90-90-90 tại tỉnh Nghệ An. Trong năm 2016, Ths. Anh Thu đã tham gia vào các chuyến Tìm kiếm – Xét nghiệm – Điều trị lưu động đầu tiên tại hai tỉnh ưu tiên là Điện Biên và Nghệ An.

Trước khi tham gia nhóm Chăm sóc và Điều trị, Ths. Anh Thu là thành viên của nhóm Điều trị Methadone và ma túy. Công việc chủ yếu của Ths. Anh Thu tại nhóm bao gồm vận động chính sách ở cấp Trung Ương và Ths. Anh Thu có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhiều lãnh đạo cao cấp của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc Hội - Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tòa án Tôi cao, và các lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Ths. Anh Thu đã có đóng góp đáng kể vào sự thành công của chiến dịch Methadone, vận động Chính phủ chi ngân sách Nhà nước cho việc mở rộng chương trình điều trị Methadone trên cả nước. Ths. Anh Thu có mối quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực nghiên cứu. Từ năm 2011 đếnnăm 2015, Ths. Anh Thu phụ trách điều phối việc triển khai một số nghiên cứu do Atlantic Philanthropies and USAID/SMART TA tài trợ, trong số đó có các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định của Chính phủ về chiến lược điều trị methadone của Việt Nam.

Trước khi gia nhập tổ chức FHI 360, Ths. Anh Thu giữ vai trò hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình can thiệp dành cho phụ nữ nghiện ma túy sau cai, nhóm phụ nữ và trẻ embị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên và Yên Bái. Ths. Anh Thu có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực Y tế công cộng, tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Y tế công cộng năm 2006, và tốt nghiệp bằng Giỏi Thạc sỹ Quản lý Y tế tại trường Đại học New South Wales, Sydney, Úc theo chương trình học bổng của Chính phủ Úc.

CHUYÊN MÔN

 • Vận động chính sách

 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Đánh giá quy trình và tác động

 • Các hệ thống học trực tuyến cho khách hàng trong lĩnh vực y tế

 • Chia sẻ và quản lý kiến thức dựa trên nền web

 • Chăm sóc và điều trị HIV

 • Lạm dụng ma túy

 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu, phương pháp chọn mẫu

 • Trình bày tổng quan nghiên cứu đã có

> XEM ANH THU’S CV