Dr. Vu Thi Thu Nga graduated from Hanoi Medical University in 1997 and Liberty University in Brussels in 2004. She is currently a PhD student, studying the use of amphetamine stimulants and their impact among MSM in Hanoi and Ho Chi Minh City. She has more than 10 years of experience working in programs, projects and scientific research in HIV/AIDS prevention, care, treatment and substance abuse. She has valuable experience managing grants and programs, assisting Vietnamese partners in developing and implementing public health intervention programs and developing criteria for, surveying and evaluating medical interventions. Dr. Nga also has considerable experience in research, data management and analysis, evaluation reports and scientific research.

EXPERTISE

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting

 • M&E system design

 • Disease and behavioral surveillance

 • Substance abuse

 • Program design

 • Surveys, needs assessments and sampling techniques

> VIEW THU NGA’S CV

Bác sỹ, thạc sỹ Vũ Thị Thu Nga tốt nghiệp đại học Y Hà Nội năm 1997 và đại học Liberty tại Brussels năm 2004. Hiện nay chị đang làm nghiên cứu sinh về đề tài sử dụng chất kích thích dạng amphetamine và các tác hại có liên quan trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bác sỹ Thu Nga đã có hơn 10 năm làm việc trong các chương trình, dự án, và nghiên cứu liên quan đến chăm sóc, điều trị, dự phòng HIV/AIDS và nghiện chất. Chị có kinh nghiệm vững chắc trong việc quản lý tài trợ và quản lý chương trình, hỗ trợ các đối tác Việt Nam xây dựng, triển khai các chương trình dự án can thiệp y tế công cộng, xây dựng các chỉ tiêu và chương trình giám sát, đánh giá các can thiệp y tế. Chị Nga cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các đề cương và triển khai thực hiện các đánh giá, nghiên cứu, quản lý và phân tích số liệu, viết các báo cáo giám sát, đánh giá và các báo cáo nghiên cứu khoa học.

CHUYÊN MÔN

 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

 • Thiết kế hệ thống Theo dõi và đánh giá

 • Giám sát hành vi và dịch bệnh

 • Lạm dụng dược chất

 • Thiết kế chương trình

 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu, kỹ thuật lấy mẫu

 > XEM THU NGA CV