Pix Vu Thi Thuy Hien.jpg

Ms. Thuy Hien has been working in HIV/AIDS prevention and control for more than 12 years, particularly in the area of HIV testing and counseling interventions. She graduated from Hanoi Commerce University in 1998 and positioned herself as an accounting and statistics teacher for eight years. In 2003, she received a scholarship to pursue her master’s degree in business and management in the UK, and she began working in the fields of public health, community development and rural development and support in 2005.

Ms. Hien has partnered with provinces and technical working groups to work in fixed sites with client-initiated, provider-initiated, and couple HIV testing and counseling approaches. She has also helped implement models and activities to detect HIV-positive individuals to reach HIV epidemic control goals. These have included mobile HIV testing and counseling; mobile reach/test/treat; and the provision of HIV testing and counseling at the commune level and in HIV/tuberculosis sites, prevention of mother-to-child transmission sites, and closed settings.

Ms. Hien has accumulated 1) nearly eight years as a teacher with experience in teaching, facilitating, mentoring, and coaching; 2) more than 15 years working in international nongovernmental organizations and development projects; and 3) more than 12 years working in HIV/AIDS prevention, care, and treatment in the roles of project monitor and program/technical officer. She has rich experience in project planning, budgeting, implementation, monitoring and evaluation, reporting, providing technical assistance, training trainers and coordinating project activities.

EXPERTISE

  • Advanced HIV testing modalities (i.e., lay testing, oral fluid tests, self-testing)

  • Capacity building in mobile and fixed-site HIV testing and counseling

  • Attainment of approvals for district-level HIV confirmatory testing

  • Specimen transportation system via EMS

> VIEW THUY HIEN'S CV

Chị Thúy Hiền đã làm trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS hơn 12 năm, cụ thể trong can thiệp Tư vấn và Xét nghiệm HIV. Hiền tốt nghiệp Đại học Thương Mại Hà Nội năm 1998 và làm giáo viên kế toán thống kê trong gần 8 năm. Năm 2003 Hiền nhận được học bổng đi học chương trình thạc sĩ về Quản Trị Kinh Tế tại Vương quốc Anh, và từ năm 2005, Hiền làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng, phát triển cộng đồng và phát triển nông thôn.

Chị Hiền phối hợp với các tỉnh thành và các nhóm làm việc kỹ thuật tại các cơ sở cố định, triển khai các phương pháp tiếp cận tư vấn và xét nghiệm HIV cho khách hàng chủ động, do nhân viên y tế đề xuất và tư vấn cặp bạn tình. Chị cũng hỗ trợ thực hiện các mô hình và hoạt động tìm kiếm các ca dương tính với HIV nhằm đạt mục tiêu kiểm soát dịch HIV. Các hoạt động bao gồm tư vấn xét nghiệm HIV lưu động, tiếp cận/xét nghiệm/điều trị lưu động; và cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV tại cấp xã phường và tại các cơ sở HIV/Lao; can thiệp dự phòng lây truyền từ mẹ sang con và trong các trại giam.

Chị Thúy Hiền có: 1) gần 8 năm làm giáo viên, có kinh nghiệm trong giảng dạy, hướng dẫn thực hành; 2) hơn 15 năm làm việc với các tổ chức phi chính phủ, dự án phát triển; 3) hơn 12 năm làm việc trong lĩnh vực dự phòng, chăm sóc vàđiều trịHIV/AIDS với vai trò là cán bộ giám sát, cán bộ kỹ thuật của dựán.  Hiền có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch hoạt động dự án, lên ngân sách, triển khai, giám sát và đánh giá/báo cáo, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn giảng viên và điều phối các hoạt động dự án.

CHUYÊN MÔN

  • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm bằng dịch miệng, tự xét nghiệm)

  • Tăng cường năng lực trong tư vấn và xét nghiệm HIV lưu động và cố định

  • Thiết lập và xin cấp chứng nhận đạt chuẩn cho phòng khám XN khẳng định HIV tuyến huyện

  • Hệ thống vận chuyện mẫu máu qua chuyển phát nhanh (EMS) cho xét nghiệm HIV khẳng định

> XEM THUY HIEN CV