Van Anh Vu's Photo.jpg

Vũ Thị Vân Anh là thạc sỹ chuyên ngành Xã hội học, chuyên về phương pháp nghiên cứu và giám sát số liệu. Vân Anh tốt nghiệp Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2007 và được cấp bằng Thạc sỹ Xã hội học sau khi hoàn thành khóa Cao học tại Đại học Quốc gia Úc (2012). Vân Anh có nhiều kinh nghiệm tư vấn có nhiều tổ chức Phi chính phủ, đặc biệt là trong mảng hướng nghiệp cho bệnh nhân sử dụng Methadone và điều trị dự phòng cho Lao đa kháng.

Trong hai năm 2008-2009, Vân Anh tham gia nghiên cứu tìm hiểu thị trường lao động dành cho đối tượng bệnh nhân sử dụng Methadone tại hai thành phố Hải Phòng và Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này nỗ lực tìm hiểu mức độ sẵn sàng tham gia thị trường lao động của các bệnh nhân Methadone và mức độ sẵn sàng tiếp nhận của doanh nghiệp đối với người lao động là người cai nghiện đang sử dụng Methadone thay thế. Kết quả đầu ra của nghiên cứu là danh sách những nhóm ngành nghề được cả doanh nghiệp và người dùng Methadone mong đợi có thể tham gia.

Từ năm 2017, Vân Anh tham gia vào nghiên cứu lâm sàng thử nghiệm thuốc điều trị dự phòng lao đa kháng với vai trò Quản lý vùng miền Bắc và miền Trung cho Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock. Nghiên cứu này được tiến hành tại 10 tỉnh, áp dụng phương pháp so sánh mù đôi để thử nghiệm Levofloxaxin/Placebo trên 2000 người nhà bệnh nhân lao đa kháng. Các công việc cụ thể bao gồm: Tham gia điều phối hoạt động của 05 phòng khám thu nhận bệnh nhân đặt tại 05 tỉnh miền Bắc

CHUYÊN MÔN

 • Hệ thống thông tin y tế điện tử (eHIS) và tích hợp hệ thống eHIS để thực hiện thanh toán bằng BHYT, quản lý ca bệnh và chiết xuất báo cáo chương trình phòng chống HIV

 • Lồng ghép giới tính vào hệ thống thông tin HIV quốc gia và tuyến tỉnh

 • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh

 • Đánh giá chất lượng dữ liệu

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Hệ thống thông tin HIV quốc gia

 • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

 • Giám sát và ước tính số người nhiễm HIV

 • Nghiên cứu hoạt động

 • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người nhiễm HIV

 • Gia tăng số người nhiễm HIV tham gia và sử dụng BHYT

 • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN

 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

 • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV

 • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và điều chỉnh các văn bản hướng dẫn cấp quốc gia về điều trị MMT, xét nghiệm và tư vấn HIV, chăm sóc và điều trị HIV

 • Lồng ghép giới tính vào chương trình HIV

 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồn

> XEM VAN ANH CV

Vu Thi Van Anh has a master's degree in sociology with a specialization in social research methods and data monitoring. She graduated from the sociology faculty at the Academy of Journalism and Communications in 2007 and received her master's at the Australian National University in 2012. Van Anh has significant working experience with INGOs, particularly in market studies for recovering drug users using methadone and prevention treatment for multidrug-resistant tuberculosis.

From 2008-2009, Van Anh participated in a labor market analysis for a vocational rehabilitation and job creation program for recovering drug users in Hai Phong and Ho Chi Minh City. The study attempted to determine a mapping list of potential sectors recommended by both enterprises and recovering drug users.

In 2017, Van Anh joined the Clinical Trial Project and is responsible for leading the implementation of the randomized controlled trial of levofloxacin for the prevention of multidrug-resistant tuberculosis among household contacts of patients with MDR-TB (The VQUIN Trial) in five provinces of Vietnam: Hanoi, Nam Dinh, Thanh Hoa, Quang Nam and Da Nang. The role includes: (i) taking the lead on planning, executing, monitoring and controlling the trial as the direct line supervisor for all trial officers in designated study areas, and (ii) overseeing quality assurance and safety for the clinical trial in keeping with international standards of good clinical practices.

EXPERTISE

 • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions

 • Data quality assessment

 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • National HIV information systems

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • HIV surveillance and population estimates

 • Electronic health information systems (e-HIS) and e-HIS integration for SHI reimbursement, case management, and HIV program reporting

 • Integrating gender into national and provincial HIV information systems

 • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions

 • Data quality assessment

 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • National HIV information systems

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • HIV surveillance and population estimates

 • Operational research

 • Planning, assessing, implementing and tracking SHI for people living with HIV

 • Rapidly increasing SHI enrolment and use among people living with HIV

 • Transitioning the HIV response from donor to local government

 • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

 • Civil society strengthening for HIV

 • Revising national guidelines on MMT, HTC, and HIV care and treatment

 • Integrating gender into the HIV response

 • Building virtual communities and social networks

> VIEW VAN ANH'S CV