27/07/2018 - Các cơ quan thực hiện chương trình HIV do PEPFAR tài trợ tại Việt Nam đang trong tiến trình gia tăng kiểm soát dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cùng với các tỉnh thuộc Khu Kinh tế phía Bắc. Để thực hiện mục tiêu này dự án USAID SHIFT đã hỗ trợ kỹ thuật cho các Sở Y tế của các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang, và Đồng Nai phân tích kết quả xét nghiệm tải lượng virus cho hơn 2.800 bệnh nhân, và kết quả cho thấy 96,8% số bệnh nhân được xét nghiệm có tải lượng virus dưới ngưỡng 1.000 copies/mL. Dự án USAID SHIFT đang giúp các cơ quan HIV địa phương đánh giá chính xác tiến trình kiểm soát dịch và sử dụng kết quả ban đầu rất hứa hẹn này để tiếp tục nỗ lực thực hiện công cuộc phòng chống dịch.