03/08/2018 - Những người thực hiện chương trình PEPFAR tại Việt Nam đang khẩn trương thực hiện các mục tiêu kiểm soát dịch, trong đó có mục tiêu thứ nhất là số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của mình. Từ ngày 1/ 10/ 2017 đến ngày 30/ 6/ 2018 dự án USAID SHIFT và các đối tác địa phương đã xét nghiệm và có kết quả khẳng định 1.608 người dương tính với HIV tại 11 tỉnh/thành phố, bao gồm 80 ca ở Hà Nội và hơn 1.000 ca tại thành phố Hồ Chí Minh trong quí 3 năm tài chính 2018.

Dự án USAID SHIFT đã triển khai các phương thức và dịch vụ xét nghiệm HIV mới nhằm tăng kết quả tìm kiếm ca bệnh trong quí 3 tại Hà Nội cao gấp hơn 3 lần so với các quí trước và tăng cường kiểm soát dịch tại khu vực ưu tiên này.