10/08/2018 - Các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực HIV tại Việt Nam đang cố gắng tiếp cận các đối tượng nguy cơ cao vì họ đang khẩn trương tiến tới mục tiêu kiểm soát dịch. Vào cuối quí 3 năm tài chính 2018 (FY18) dự án USAID SHIFT đã hỗ trợ các tỉnh Điện Biên, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh vượt mục tiêu tiếp cận HIV của năm tài chính 2018. Dự án đã hỗ trợ chính quyền các tỉnh và các cơ quan cấp dưới tiếp cận, sàng lọc, và cung cấp các dịch vụ dự phòng HIV dựa trên bằng chứng cho hơn 24.000 người nguy cơ cao trong vòng 9 tháng. Hiện nay dự án đang hỗ trợ chính quyền và cộng đồng tại Hà Nội và khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nhân rộng kết quả tiếp cận rất khả quan này.