17/08/2018 - Tuần trước, USAID SHIFT đã giúp lãnh đạo ngành y tế tại thành phố Hồ Chí Minh khởi động phòng khám điều trị ARV đầu tiên của cả nước tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Dự án đã giúp xây dựng dịch vụ này sau khi cùng với  Trung tâm phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh phân tíchKế hoạch Tư vấn và Hỗ trợ bệnh nhân duy trì điều trị ARV và thấy rằng nhiều khách hàng trong khu vực muốn tự chi trả cho các dịch vụ HIV chọn lọc tại cơ sở y tế công hơn là tại phòng khám tư với chi phí cao hơn. Dịch vụ mới này thúc đẩy chăm sóc sức khỏe lấy bệnh nhân làm trọng tâm và kết hợp chặt chẽ với các dịch vụ điều trị HIV hiện có của Bệnh viện quận Thủ Đức, cho phép chuyển gửi và theo dõi bệnh nhân xuyên suốt và liên tục.