07/09/2018 - Các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực HIV tại Việt nam đang tích cực mở rộng xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao.  Trong các ngày 5-7 tháng 9, dự án USAID SHIFT đã tập huấn cho các nhân viên tiếp cận cộng đồng ở tỉnh Tiền Giang bắt đầu thực hiện xét nghiệm HIV không chuyên với sự giám sát và đảm bảo chất lượng của các cán bộ y tế địa phương. Giờ đây các nhân viên xét nghiệm không chuyên tại Tiền Giang có thể thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV cho các đối tượng nguy cơ cao (bao gồm nam quan hệ tình dục đồng tính và những người tiêm chích ma túy) một cách riêng biệt với chất lượng cao, bên ngoài các cơ sở y tế truyền thống. Biện pháp này giúp tăng tỉ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của mình và được kết nối điều trị, mang lại kết quả chăm sóc y tế tốt hơn và giảm lây truyền HIV.