31/08/2018 - Để thực hiện đáp ứng dịch HIV hiệu quả, hệ thống y tế địa phương cần phải xác minh từng ca nhiễm HIV quản lý được và đảm bảo những người được chẩn đoán nhiễm HIV được kết nối điều trị. Ngày 15/8/2018 dự án USAID SHIFT hỗ trợ các cơ quan y tế địa phương thực hiện chiến dịch   tăng cường xác minh ca nhiễm HIV tại tất cả các tỉnh do PEPFAR hỗ trợ ở Việt Nam, bắt đầu với 2 huyện ở Tiền Giang. Trong vòng 2 tuần sau đó, 36 xã đã áp dụng qui trình mới phân tích ít nhất 80% các ca nhiễm HIV quản lý được và tìm ra những người chưa được điều trị. Qui trình mới đem đến kết quả rất hứa hẹn; đã tìm thấy 3 bệnh nhân chưa được điều trị HIV ở Tiền Giang và 3 người này đã được kết nối điều trị. Dự án USAID SHIFT sẽ phối hợp với các cơ quan HIV cấp trung ương và cấp tỉnh/thành phố nhân rộng biện pháp này để gia tăng kiểm soát dịch HIV.