21/09/2018 - Ngày 20/9, dự án USAID SHIFT cùng với ngành y tế và các đối tác cộng đồng ở Điện Biên tổ chức cuộc họp tổng kết ghi nhận những kết quả đã đạt được trọng trong việc kiểm soát dịch HIV của tỉnh. Kể từ khi bắt đầu những nỗ lực tăng cường vào cuối năm 2015, Điện Biên đã tăng 24% số người được chẩn đoán nhiễm HIV, tăng 31% số người nhiễm HIV được điều trị, và hơn 95% số bệnh nhân hiện đang điều trị HIV có tải lượng virus được khống chế. Cuộc họp này cũng chính thức chuyển giao việc quản lý đáp ứng dịch HIV của tỉnh cho các cán bộ địa phương – một bước ngoặt quan trọng nhờ vào quyết tâm của tỉnh Điện Biên đã triển khai các chiến lược HIV, làm việc đạt hiệu quả cao và tăng cường năng lực các hệ thống và dịch vụ y tế với sự hỗ trợ của dự án USAID SHIFT và các cơ quan thực hiện chương trình PEPFAR. Tham dự cuộc họp này còn có đoàn cán bộ của tỉnh Papua – một tỉnh miền núi xa xôi tại In-đô-nê-xi-a tới thăm, học hỏi và hy vọng sẽ nhân rộng những thành công xuất sắc của tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đoàn cán bộ tỉnh Papua/In-đô-nê-xi-a (lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm PC HIV/AIDS, cán bộ phụ trách cơ sở điều trị, cán bộ điều trị, và các cán bộ chương trình USAID LINKAGES In-đô-nê-xi-a)

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đoàn cán bộ tỉnh Papua/In-đô-nê-xi-a (lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm PC HIV/AIDS, cán bộ phụ trách cơ sở điều trị, cán bộ điều trị, và các cán bộ chương trình USAID LINKAGES In-đô-nê-xi-a)