28/09/2018 - Ngày 24/9, dự án USAID SHIFT cùng với lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp tổng kết ghi nhận những kết quả phòng chống dịch HIV trong thời gian gần đây và chính thức chuyển giao việc quản lý đáp ứng dịch HIV cho địa phương. Với sự hỗ trợ của USAID và PEPFAR, trong hơn 2 năm qua tỉnh Nghệ An đã tăng 34% số người được chẩn đoán nhiễm HIV và 33% số người nhiễm HIV được điều trị. Ngoài việc đạt được những thành tựu xuất sắc trong công tác phòng chống HIV/AIDS và bày tỏ sự biết ơn đối với sự hỗ trợ của 2 cơ quan PEPFAR và USAID, lãnh đạo tỉnh Nghệ An còn tuyên bố sẽ dành hơn 15 tỉ đồng (tương ứng với 660.000 đô la Mỹ) để duy trì các dịch vụ tiếp cận , dự phòng, chẩn đoán và điều trị HIV và các dịch vụ hỗ trợ của tỉnh trong năm 2019 – một kết quả lý tưởng cho chuyển giao bền vững.

Lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh Nghệ An, cán bộ phụ trách cơ sở điều trị, cán bộ điều trị, cán bộ Văn phòng USAID và dự án USAID SHIFT cùng tham dự cuộc họp tổng kết công tác phòng chống dịch HIV và chuyển giao cho địa phương tại TP Vinh ngày 24/9/2018.

Lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh Nghệ An, cán bộ phụ trách cơ sở điều trị, cán bộ điều trị, cán bộ Văn phòng USAID và dự án USAID SHIFT cùng tham dự cuộc họp tổng kết công tác phòng chống dịch HIV và chuyển giao cho địa phương tại TP Vinh ngày 24/9/2018.