14/10/2018 - Vào đầu năm 2018, dự án USAID SHIFT hỗ trợ ngành y tế và các đối tác cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chiến lược mới mở rộng tiếp cận trực tuyến và kết nối đến các dịch vụ xét nghiệm và điều trị trực tiếp cho những người nam quan hệ tình dục đồng giới và chuyển giới. Ngày 22/9, dự án USAID SHIFT và các đối tác ở TP. Hồ Chí Minh cùng với lãnh đạo ngành y tế và các đối tác cộng đồng ở Hà Nội tổ chức sự kiện mở đầu chiến lược Trực tuyến – đến – Trực tiếp tại Hà Nội, sử dụng các biện pháp và kinh nghiệm đã được thử nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm sàng lọc nguy cơ nhiễm HIV hiệu quả, xét nghiệm không chuyên, và hỗ trợ sau đó. Với sự giúp đỡ của dự án USAID SHIFT, các đối tác ở Hà Nội đã nhanh chóng nhân rộng thành công đạt được ở TP. Hồ Chí Minh; hơn 300 người tham dự sự kiện, trong đó 60 người (chiếm 8,3%) tiếp cận dịch vụ xét nghiệm HIV không chuyên và 5 người được chẩn đoán dương tính với HIV và được kết nối điều trị.

Một hỗ trợ viên cộng đồng đang giúp người tham dự sự kiện hoàn thiện bảng câu hỏi tiền xét nghiệm HIV tại sự kiện diễn ra ở Hà Nội ngày 22/9

Một hỗ trợ viên cộng đồng đang giúp người tham dự sự kiện hoàn thiện bảng câu hỏi tiền xét nghiệm HIV tại sự kiện diễn ra ở Hà Nội ngày 22/9