05/11/2018 - Các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực HIV tại Việt Nam đang tích cực tìm kiếm những người có nguy cơ nhiễm HIV để đem đến cho họ chẩn đoán HIV chính xác và kết nối họ với dịch vụ điều trị. Trong năm tài chính 2018 (từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018), chương trình USAID SHIFT đã hỗ trợ các cơ sở xét nghiệm do nhà nước quản lý và các đối tác cộng đồng tại 14 tỉnh thực hiện xét nghệm HIV, trả kết quả xét nghiệm và tư vấn  cho 43.185 người có nguy cơ nhiễm HIV, 2.574 người (tương ứng với 6%) trong số đó được chẩn đoán dương tính với HIV.

Sau khi nhanh chóng chuyển hướng hỗ trợ dịch vụ xét nghiệm sang các tỉnh mới  vào giữa năm tài chính 2018, USAID SHIFT hỗ trợ các đối tác địa phương đạt 112% chỉ tiêu của năm đối với số lượng xét nghiệm HIV thực hiện và đạt 141% chỉ tiêu đối với các ca dương tính HIV được chẩn đoán. Trong thời gian tới, dự án sẽ hỗ trợ ngành y tế Hà Nội mở rộng hình thức tự xét nghiệm và xét nghiệm HIV không chuyên, và hỗ trợ bệnh viện do nhà nước quản lý tại Tiền Giang mở rộng xét nghiệm khẳng định HIV – thông qua đó USAID SHIFT tăng cường năng lực cho địa phương, đồng thời gia tăng kiểm soát dịch HIV.

Ảnh của người thực hiện tự xét nghiệm HIV

Ảnh của người thực hiện tự xét nghiệm HIV