16/11/2018 - Trong năm tài chính 2018 (FY18, từ 1/ 10/ 2017 đến 30/ 9/ 2018), dự án USAID SHIFT sử dụng biện pháp tiếp cận tăng cường (EOA) để hướng dẫn các hỗ trợ viên cộng đồng tiếp cận và kết nối những người có nguy cơ cao với HIV với các dịch vụ xét nghiệm và dự phòng HIV. Đây là mô hình đem lại hiệu quả cao và có thể duy trì bền vững ở các địa phương, sử dụng biện pháp chi trả theo hiệu suất, không chi trả lương hàng tháng nhằm tập trung tiếp cận đúng người, đúng nơi và vào đúng thời điểm. Tính đến cuối năm tài chính 2018, các hỗ trợ viên cộng đồng đã tiếp cận 30.771 người có nguy cơ nhiễm HIV, trong đó có 18.855 người nguy cơ cao được xét nghiệm HIV, 996 người (chiếm 5,3%) được chẩn đoán dương tính với HIV và có ít nhất 890 người được kết nối điều trị. Dự án đang hỗ trợ chính quyền các tỉnh nhân rộng và gia tăng sử dụng mô hình EOA cùng với giải pháp đổi mới trực tuyến – đến – trực tiếp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận và ở Hà Nội.

Một hỗ trợ viên cộng đồng đang tiếp xúc với khách hàng

Một hỗ trợ viên cộng đồng đang tiếp xúc với khách hàng