23/11/2018 - Ngày 20/11 dự án USAID SHIFT cùng với các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực HIV tham gia hội thảo về sử dụng bảo hiểm y tế chi trả cho thuốc kháng vi rút HIV (ARV). Tại hội thảo đại diện của Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam/ Bộ Y tế tuyên bố rằng 89% bệnh nhân hiện đang điều trị HIV có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - trong khi 5 năm trước con số này chỉ là 40%. Cơ qua Phát triển Quốc tế Hoa kỲ (USAID) thông qua dự án SHIFT, đang hỗ trợ các cơ quan y tế trung ương và địa phương gia tăng số bệnh nhân HIV có thẻ BHYT nhằm đảm bảo đáp ứng HIV bền vững thông qua việc tập huấn cho các cơ sở điều trị HIV  cung cấp các dịch vụ HIV do BHYT chi trả và sát nhập cấu phần HIV vào hệ thống thông tin y tế của cơ sở.  Tất cả các kênh thông tin lớn của Việt Nam đều đưa tin về hội thảo, trong đó có cuộc phỏng vấn bà Ritu Singth – Giám đốc Văn phòng Y  tế của USAID về những đóng góp của USAID cho điều trị HIV bền vững tại Việt Nam. Những kênh thông tin này có tổng số lượt xem hơn mười triệu mỗi ngày, đảm bảo rằng khán giả Việt Nam trên khắp đất nước giờ đây có hiểu biết tốt hơn về vai trò quan trọng của USAID trong nỗ lực này.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long – Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long – Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam

Bà Ritu Singh – Giám đốc Văn phòng Y tế, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ tại Việt Nam

Bà Ritu Singh – Giám đốc Văn phòng Y tế, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ tại Việt Nam