02/12/2018 - Ngày 1 tháng 12 năm 2018 dự án USAID SHIFT cùng với đối tác tại cộng đồng, Lighthouse, và các cộng tác viên cung cấp kiến thức về HIV và dịch vụ xét nghiệm HIV cho hàng trăm bạn trẻ tại trường Đại học Công đoàn nhân sự kiện đánh dấu chặng đường tiến tới kiểm soát dịch HIV. Sự kiện đã sử dụng các tiết mục văn nghệ và các trò chơi tương tác để nâng cao hiểu biết của người tham gia và sự chấp nhận của họ đối với cộng đồng của những người thuộc giới tính thứ 3 và người nhiễm HIV. Tại sự kiện cũng đã phát hiện ra 6 ca có phản ứng với HIV trong số 83 người thực hiện xét nghiệm tại chỗ. Thông qua các hoạt động tích cực tại cộng đồng này dự án USAID SHIFT đang tăng cường năng lực cho các cơ quan địa phương và mạng lưới thanh niên, hướng tới kết thúc dịch HIV ở Việt Nam.

Các sinh viên tham gia công tác xã hội của Trường Đại học Công đoàn đang xem lại tài liệu truyền thông tại gian hàng xét nghiệm HIV do USAID tài trợ

Các sinh viên tham gia công tác xã hội của Trường Đại học Công đoàn đang xem lại tài liệu truyền thông tại gian hàng xét nghiệm HIV do USAID tài trợ