16/12/2018 - Ngày 11 và 11/12 Cục Phòng chống HIV/AIDS (VAAC)  cùng với dự án USAID SHIFT tổ chức khóa tập huấn toàn diện về “Mô hình xét nghiệm theo dấu bạn tình/bạn chích” – biện pháp mới gia tăng tìm kiếm ca nhiễm HIV thông qua hình thức theo dấu bạn tình/bạn chích của khách hàng nguồn và kết nối điều trị ARV. Khóa tập huấn hướng dẫn 50 bác sĩ, tư vấn viên, và các hỗ trợ viên cộng đồng tại Hà Nội đáp ứng các nhu cầu và lựa chọn điều trị của khách hàng, từ đó nhanh chóng theo dấu và chẩn đoán các ca nhiễm mới theo sự lựa chọn của khách hàng. Với mô hình này dự án USAID SHIFT và VAAC đang lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng  thời gia tăng cơ hội xác định và ngăn chặn sự lây nhiễm HIV và sẽ mở rộng mô hình này sang các tỉnh khác vào tuần sau.

Một cán bộ y tế ở Hà Nội đang đọc mô tả công việc “theo dấu bạn tình/bạn chích của khách hàng nguồn” tại khóa tập huấn “Mô  hình xét nghiệm theo dấu bạn tình/bạn chích” ngày 10/12

Một cán bộ y tế ở Hà Nội đang đọc mô tả công việc “theo dấu bạn tình/bạn chích của khách hàng nguồn” tại khóa tập huấn “Mô  hình xét nghiệm theo dấu bạn tình/bạn chích” ngày 10/12