09/11/2018 - Dự án USAID SHIFT đang cùng với Chính phủ Việt Nam mở rộng tiếp cận dịch vụ điều trị HIV và gia tăng kết nối điều trị sau khi được chẩn đoán. Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018, chương trình USAID SHIFT hỗ trợ 74 cơ sở y tế công tại 14 tỉnh kết nối 3.442 bệnh nhân mới vào điều trị HIV (đạt 124% chỉ tiêu của năm) thông qua tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật có mục tiêu, chi trả theo hiệu suất, và các thủ tục khởi liều điều trị thuận lợi hơn. Kết nối người nhiễm HIV vào điều trị sớm sau khi chẩn đoán giúp bệnh nhân  khống chế được tải lượng virus, nhờ đó cải thiện sức khỏe, giảm thiểu lây truyền HIV ra cộng đồng và gia tăng kiểm soát dịch HIV ở Việt Nam.