12/01/2017 - Nhóm Thông tin Chiến lược thuộc dự án USAID SHIFT đã triển khai hai khóa đào tạo về giám sát và đánh giá (M&E) tại Hà Nội và Nghệ An cho các cơ sở được dự án hỗ trợ từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12. Tám mươi ba cán bộ giám sát và đánh giá từ tám tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Bình, Lào Cai, Quảng Ninh và Hải Phòng) đã tham gia khóa học. Được xây dựng trên kinh nghiệm của những người tham gia với các công cụ giám sát và đánh giá đã được giới thiệu thông qua dự án USAID SMART TA, khóa đào tạo lần này tập trung giới thiệu các công cụ giám sát và đánh giá đã được cập nhật và  và các yêu cầu về giám sát đánh giá đã được điều chỉnh trong dự án USAID SHIFT. Khóa đào tạo cũng giới thiệu công cụ mới cho Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh Nghệ An và Điện Biên nhằm sử dụng trong việc thu thập và phân tích dữ liệu cho mục tiêu 90-90-90. Trong suốt khóa học , các nhân viên giám sát đánh giá của dự án SHIFT và các cán bộ giám sát đánh giá tuyến tỉnh và huyện đã cùng thảo luận những thách thức và lợi thế của các công cụ mới cũng như giải quyết những lo ngại về triển khai thực hiện các hoạt động giám sát và đánh giá tại cơ sở. Việc đào tạo được tổ chức nhằm đảm bảo rằng tất cả các cán bộ giám sát và đánh giá tuyến tỉnh và huyện hiểu và có thể thực hiện theo yêu cầu mới của việc thu thập và phân tích dữ liệu trong khuôn khổ dự án USAID SHIFT. Việc đào tạo cũng hỗ trợ nhằm giúp các nhân viên giám sát và đánh giá tại các Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh, trung tâm y tế huyện và các cơ sở có thể quản lý, giám sát một cách độc lập và đảm bảo chất lượng của hoạt động giám sát và đánh giá.