6/10/2017 - Người chuyển giới (TG) là một trong những nhóm dễ tổn thương, bị kỳ thị và có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất với tỷ lệ hiện nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh (HCMC) ước tính là 18% (Colby, et al., 2016). Trong năm đầu tiên, dự án USAID SHIFT đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Câu lạc bộ Bầu Trời Xanh thuộc Trung tâm Phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh (TTPC AIDS TPHCM) để xây dựng và thí điểm mô hình dịch vụ HIV trong các cơ sở y tế công phù hợp với các nhu cầu cụ thể của TG. Sau khi rà soát các bằng chứng thực tiễn mới nhất, lập bản đồ các dịch vụ sẵn có và thiết kế cách tiếp cận vào đầu năm 2017, trong thời gian ba tháng (từ tháng 5 đến tháng 7), mô hình thí điểm đã tiếp cận và cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV cho 307 TG, xác định tinh trạng HIV dương tính cho 23 người (chiếm 7%) và hỗ trợ cho cả 23 người này đăng ký vào điều trị ngay. Ngày 28 tháng 9, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Nam Giới và Sức khoẻ Cộng đồng (CARMAH) đã trình bày kết quả đánh giá mô hình thí điểm cho các bên liên quan, bao gồm Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) và UNAIDS. Hoạt động phòng chống HIV tại Việt nam đang chuyển giao từ nguồn tài trợ quốc tế sang nguồn ngân sách địa phương, điều quan trọng cấp thiết là các đơn vị thuộc khu vực y tế công có thể cung cấp các dịch vụ cho các nhóm dễ bị tổn thương và bị kỳ thị để đảm bảo rằng họ không chỉ được xét nghiệm và nhận thức được tình trạng HIV của mình mà còn có thể tiếp cận và duy trì điều trị. Dự án USAID SHIFT sử dụng kết quả từ mô hình thí điểm để giúp TTPC AIDS TPHCM thiết kế và triển khai các dịch vụ chăm sóc HIV thân thiện với TG, giúp gỡ bỏ tâm lý và hành vi kỳ thị phân biết đối xử của các nhân y tế, xóa tan những ngần ngại đối với việc điều trị cho bệnh nhân TG, đồng thời nâng cao nhận thức của cấp lãnh đạo trung ương về các nhu cầu này. Các cán bộ y tế tham gia mô hình thí điểm bày tỏ sự đánh giá cao về mô hình giúp cho các bệnh nhân TG chú ý đến tầm quan trọng của việc họ cần tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị. Những nỗ lực này giúp minh hoạ cho tính hiệu quả của Kênh Hỗ trợ Kỹ thuật theo nhu cầu của dự án USAID SHIFT, thông qua đó các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV tại địa phương (TTPC AIDS TP HCM và Câu lạc bộ Bầu trời xanh) đã gửi yêu cầu hỗ trợ và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (CARMAH và USAID SHIFT) để thực hiện và đã mang lại kết quả tích cực cho tất cả các bên liên quan. Những người tham dự sự kiện ngày 28 tháng 9 đều nhất trí ủng hộ mô hình và việc cần thiết có sự quan tâm thường xuyên từ lĩnh vực y tế công để cung cấp dịch vụ và kiểm soát dịch trong nhóm TG.