13/10/2017 - Thứ sáu, ngày 13 tháng 10, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) đã công bố cơ sở dữ liệu điều trị HIV toàn quốc đầu tiên, cho phép truy cập rộng rãi trên trang web của Cục. Để thực hiện điều này có sự nỗ lực đáng kể từ dự án USAID SHIFT trong 10 tháng qua. Trước đây, VAAC chưa sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu C03 được xây dựng dựa vào báo cáo hàng tháng của các tỉnh về số lượng và loại bệnh nhân điều trị HIV tại các huyện của tỉnh. Dự án USAID SHIFT trước hết đã xây dựng lòng tin với VAAC, giúp rà soát và làm sạch cơ sở dữ liệu C03, tiếp đó đã vận động thuyết phục việc cho phép truy cập dữ liệu một cách rộng rãi và cuối cùng là phát triển và tùy chỉnh bảng phân tích số liệu theo các yêu cầu kỹ thuật của VAAC. Khả năng tiếp cận kịp thời với các dữ liệu minh bạch là rất quan trọng để giám sát và tăng cường các hoạt động phòng chống HIV. Dự án USAID SHIFT đã vượt qua các rào cản đáng kể về thủ tục, kỹ thuật và chính trị để thực hiện điều này trong một khoảng thời gian ngắn. Bảng phân tích dữ liệu trực tuyến sẽ không chỉ đảm bảo rằng VAAC và các đối tác thực hiện có thể giám sát tốt hơn các hoạt động phòng chống HIV mà còn giúp tăng mức độ trách nhiệm và cam kết của tỉnh trong việc đăng ký và duy trì điều trị cho bệnh nhân HIV và nộp các báo cáo C03 một cách chính xác kịp thời. Nỗ lực này cũng nhấn mạnh vai trò của dự án USAID SHIFT là một đơn vị đi đầu toàn quốc về các giải pháp thông tin chiến lược, giúp công tác đáp ứng dịch HIV hiệu quả hơn. Thứ sáu, ngày 20 tháng 10, VAAC sẽ triệu tập một cuộc họp chính thức để trình bày và phổ biến rộng rãi hơn công cụ này. Sau đó, dự án USAID SHIFT sẽ hỗ trợ VAAC sử dụng bảng phân tích số liệu này để triệu tập các cuộc họp trực tuyến nhằm rà soát, đánh giá tiến độ về hoạt động phòng chống HIV và đặt ưu tiên với các tỉnh cần kiểm tra chất lượng dữ liệu.

Truy cập tại:

http://vaac.gov.vn/solieu/Detail/Dashboard-ra-soat-so-lieu-bao-cao-TT03

46..jpg