10/11/2017 - Chỉ còn 14 tháng nữa là PEPFAR sẽ ngừng hỗ trợ trực tiếp cho các dịch vụ HIV tại Việt Nam. Chính vì thế các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực HIV tại Việt Nam đã tập trung gia tăng sử dụng bảo hiểm y tế như là cơ chế chủ yếu để duy trì các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV. Tuy nhiên, việc vận hành cơ chế “chi trả dịch vụ HIV bằng bảo hiểm y tế” cần tiến hành một số thủ tục và hành động từ cấp trung ương cho đến cấp tỉnh/thành phố, cấp quận/huyện, cấp cơ sở và mỗi cá nhân. Dự án USAID SHIFT đóng vai trò then chốt đảm bảo rằng các bệnh nhân HIV duy trì điều trị vì sức khỏe của họ và ngăn chặn lây truyền dịch bệnh cho cộng đồng. Trong quí IV năm tài chính 2017 (từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2017) USAID SHIFT và các tỉnh đối tác đã hỗ trợ hơn 9.200 bệnh nhân tại 57 cơ sở điều trị HIV thu được 55.000 đô la Mỹ (tương ứng với 1.258.005.210 đồng) từ bảo hiểm y tế cho các dịch vụ HIV. Dự án USAID SHIFT đã tích cực vận động, hỗ trợ kỹ thuật chiến lược và  cam kết lâu dài để các nhà lãnh đạo cấp tỉnh đưa ra lời hứa thực hiện chi trả các dịch vụ HIV bằng bảo hiểm y tế. Việc này bao gồm tập huấn cho các cán bộ cung cấp dịch vụ HIV đạt tiêu chuẩn của bảo hiểm y tế; hỗ trợ lãnh đạo cấp tỉnh xây dựng và bảo vệ thành công đề án chính quyền tỉnh hỗ trợ bệnh nhân HIV mua thẻ bảo hiểm y tế; giúp người dân/cộng đồng biết được các nguồn cung cấp bảo hiểm y tế; hướng dẫn cán bộ tại các cơ sở điều trị kết nối bệnh nhân HIV tham gia sử dụng bảo hiểm y tế. Trên cơ sở những kết quả hứa hẹn này, dự án sẽ tiếp tục vận động để có thêm hàng ngàn bệnh nhân HIV được thanh toán bằng bảo hiểm y tế khi  sử dụng các dịch vụ HIV trong thời gian tới.